Min vilja och Guds makt
Tema: En andlig och existentiell dimension av livet
Nedan ser du en schematisk uppställning över relationen mellan min och Guds vilja och makt.
Vilja
Gud
Jag
Gud
Guds vilja och
Guds makt
Min vilja och
Guds makt
Jag
Guds vilja och
min makt
Min vilja och
min makt
Makt
Gå igenom rutorna. Hur ser samspelet ut i de olika rutorna?
Vilken av rutorna verkar enklast att hantera? Vilken verkar svårast? Varför?
Känner du igen något av detta i ditt eget liv?
”Guds vilja och min makt” och ”Min vilja och Guds makt” – hur fungerar de här samspelen i ditt eget
vardagsliv? Vad har du lärt dig?
© Navigatörerna 2011