kraften i guds kärlek

advertisement
BACK TO BASICS LEKTION 1
KRAFTEN I GUDS KÄRLEK
Gud är kärlek
Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född
av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek.
1 Joh 4:7-8
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Guds kärlek är evig
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den
himmelska världens andliga välsignelse,
liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga
och fläckfria inför honom.
I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den Älskade skall
prisas.
Ef 1:3-6
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
© 2007-2013 Krister Hultberg & Pingstkyrkan i Lund
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken.
1 Kor 13:13
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Guds kärlek är villkorslös
Vart skall jag gå för din Ande, vart skall jag fly för ditt ansikte?
Om jag far upp till himlen, är du där,
bäddar jag åt mig i dödsriket, är du där.
Tar jag morgonrodnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet, skall också där din hand
leda mig och din högra hand fatta mig.
Om jag säger: ”Må mörker falla över mig och ljuset bli natt omkring mig”, så är mörkret inte
mörkt för dig, natten skall lysa som dagen och mörkret vara som ljuset.
Ps 139:7-12
Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.
Ps 139:5
Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna
skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.
Rom 8:38-39
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Samtala
1. Kan du ge exempel på hur du konkret upplevt Guds kärlek i ditt eget liv?
2. Finns det saker som kan hindra oss från att ta emot och erfara Guds kärlek?
Utmaning
Stanna upp vid några tillfällen under veckan och reflektera över om och hur Guds kärlek är
verksam i din vardag.
”Långt innan Gud fanns i
ditt hjärta, fanns du i hans.”
Download