Guds ord är sanning
2 Timoteus 3:16-17
Söndag 5 februari 2017
Motala Baptistförsamling
Guds ord vägleder oss
”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till
undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i
rättfärdighet.”
2 Tim 3:16
När vi talar om att Guds ord är sanning är det synonymt
med Kristus eftersom det är HANS ord.
När vi blev födda på nytt av Anden började vi omedelbart
vandra i sanningen
Det är viktigt att läsa bibeln och underordna sig Guds
sanning.
Guds ord är transformerande
”… så att gudsmänniskan blir fullt färdig.”
2 Tim 3:17a
Det är inte papper och trycksvärta utan ett levande ord. Det
är Kristus som vi möter då vi öppnar våra biblar
För att en människa ska bli transformerad måste hon bli
omvänd och gjord levande av Anden
Det är inte intressant med teologi om den är inte gör oss
mer hungriga efter rättfärdighet
Guds ord utrustar oss
”…väl rustad för varje god gärning.”
2 Tim 3:17b
När Kristus gripit tag i ens hjärta vill man VÄNDA upp och
ner på världen för hans skull
När vi säger att vi står på ORDET innebär det att det liv som
utmärkte Jesus präglar oss.
Det är bibelordets plats som är helt avgörande för om det
är ett genuint liv i Kristus eller någonting annat