NYHETSBREV
SOMMAREN 2014
Det spirar och växer
Sommaren kom tidigt till Öland
detta år och allt runt omkring
oss spirar och växer så det
knakar. Det är en intensiv
grönska, blommor i mängd
blommar omkring oss, fågelsången är ibland på sena kvällar och tidiga mornar nästan
bedövande. Det är så underbart och så vackert. Och det
bästa av allt är att det ju bara
just har börjat.
I Jesajabokens 43 kapitel säger
Gud till oss några underbara
ord att ta med in i sommaren.
Nu gör jag något nytt. Det spirar
redan, märker ni det inte? (v. 19)
I slutet av förra sommaren
bad jag tillsammans med en
vän i ett möte i en annan del
av landet. När vi slutat be sa
han till mig: ”Det kommer att
komma minst fyra ny människor till er gemenskap den här
hösten.” Lätt att säga, tänkte
jag. Hur ska det gå till?
Men hösten kom och nya människor började hitta till Brofästet och in i församlingens ge-
Men det är bara början. Vi
drömmer om nya saker från
Gud! Vi drömmer om fler Huskyrkor. Vi drömmer om mer
bön. Vi drömmer och fler möjligheter att betjäna vår bygd
och göra skillnad för människor här på Öland. Vi drömmer
drömmar födda ur Guds hjärta.
Den här sommaren vill vi fortsätta att mötas för att dela
livet, äta tillsammans, läsa och
lära från Guds ord och be tillsammans. Vi gör det på
många olika platser och på olika sätt. Men vi gör det med
längtan att det Gud har börjat
låta spira ska fortsätta att
menskap. Något nytt hade
växa och bära frukt i våra liv
börjat ske. Något nytt har bör- och i Brofästet.
jat spira och växa i vår förGud är på G på Öland!
samlingsgemenskap!
Glad sommar! Peter S
Brofästet | Storgatan 20
Huskyrka
Söndag kl 16.00
8 juni
Söndagsskolans
utfärd till
Ispeudde
Söndagar kl 18.00
Söndagar kl 16.00
15 juni
Trädgårdsmöte med
barnvälsigensle
hos Per och Britt-Marie
Ugarph
13 juli
Sommarandakt
29 juni
10 augusti
31 augusti
Sommarandakt
Sommarandakt
Södergatan 2, Mörbylånga
Röksvampsgatan 29, Färjestaden
27 juli
6-7 september Höststart och
undervisningshelg
med Charles Kridiotis
från Simplechurch.se.
Mer info på hemsidan!
Välkommen till sommarens traditionella
grillfest hos Astebergs
Bad, picknick och
grillning. Plats meddelas via
Brofästets
vision:
Vi vill att
människor ska
komma till tro
på Jesus, och bli
en del av en
gemenskap där
alla växer i tro
och kärlek.
Facebook och sms.
24 augusti
hos Svanbergs
Marknadsvägen 6, Algutsrum
Vi pilgrimsvandrar till Gråborg.
Församlingen Brofästet- kristen gemenskap i Färjestaden | Storgatan 20, 386 30 Färjestaden
Föreståndare: Peter Svanberg, tel 070-6006048, [email protected]
Ordförande: Peter Asteberg, tel 0485-300 24, [email protected]
www.brofastet.org | facebook/Brofästet-kristen gemenskap i Färjestaden