pdf p-plan-syv-kreativkommunikation

advertisement
NYCKEL: UPPREPA PROCESSEN
Syfte: Hitta din egen drivkraft
Syfte: Inspiration, hitta infallsvinklar
Syfte: Utmattning, brainstormning
Uppdraget är att blixtra igång! Hitta viljan att
Du associerar fritt och samlar all tänkbar
Aktivt tänkande är stegets mål. Genom att
lösa ett problem av egen kraft och nyfiken-
inspiration med hjälp av digitala eller fysiska
kombinera information försöker vi aktivt
het, sen går du inte att stoppa!
verktyg som moodboards eller pinterest.
tänka ut idéer som är svar på utmaningens
kärna.
Syfte: Koppla på undermedvetandet
Syfte: Självförtroende, Flow!
Syfte: Förverkligande, självförtroende
Poängen är att stänga av huvudet och röra
Nu kommer idéerna poppande, de sorteras
Den eller de bästa idéerna går vidare till pro-
kroppen. Det medvetna bearbetandet
och rankas innan man väljer ut den/de bästa.
duktion. Använd och fördjupa dina tekniska
stängs av och det undermedvetna får jobba.
Ingen idé? Ingen panik börja om igen!
och praktiska kunskaper i medieproduktion.
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150p
GEMENSAM FÖRDJUPNING 300p
Engelska 5
Fotografisk bild 1
100
Engelska 6
Historia 1b
100
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Grafisk kommunikation 1
100
Historia 2b - kultur
50
100
PROGRAMFÖRDJUPNING VÄLJ 1 AV 3
50
100
FOTO 200p
100
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
Svenska 1 (alt. svenska som andraspråk 1)
100
Svenska 2 (alt. svenska som andraspråk 2)
Fotografisk bild 2
100
Fotografisk bild 3
100
FILM 200p
100
Svenska 3 (alt. svenska som andraspråk 3)
100
PROGRAMGEMENSAMMA
KARAKTÄRSÄMNEN 150p
Film och TV-produktion 1
100
Film och TV-produktion 2
100
TEXT 200p
Estetisk kommunikation 1
100
Konstarterna & Samhället
50
INRIKTNING 400p
Journalistik, reklam och information 1
100
Textkommunikation
100
GYMNASIEARBETE 100p
Digitalt skapande 1
100
Gymnasiearbete
100
INDIVIDUELLT VAL 200p
100
100
Medieproduktion 2
Medier, samhälle & kommunikation 1
100
Entreprenörskap
100
Naturkunskap 1b
Medieproduktion 1
100
100
Individuellt val 1
100
Individuellt val 2
Poängfördelning enligt timplan
100
850
850
800
INDIVIDUELLT VAL - VÄLJ 100p ÅK2 100p ÅK3
Matematik 2b
100
* Digitalt skapande 2
100
Matematik 3b
100
* Bildteori
100
Naturkunskap 2
100
* Filmproduktion
100
Idrott och hälsa 2
100
* Fotografisk bild 4
100
Engelska 7
100
Download