Poängplan för estetiska programmet, inriktning

advertisement
Poängplan för estetiska programmet,
inriktning estetik och media
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Historia 2b – kultur
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
ENGENG05
ENGENG06
HISHIS01b
HISHIS02b
IDRIDR01
MATMAT01b
NAKNAK1b
RELREL01
SAMSAM01b
SVESVE01
SVESVE02
SVESVE03
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p
Programgemensamma ämnen 150 poäng
Estetisk kommunikation 1
Konstarterna och samhället
ESTEST01
KOSKOS0
100 p
50 p
Inriktningskurser 400 poäng
Digitalt skapande 1
Medieproduktion 1
Medieproduktion 2
Medier, samhälle och kommunikation 1
DIGDIG01
MEPMEI01
MEPMEI02
MERMEE01
100 p
100 p
100 p
100 p
Programfördjupningar 500 poäng (valbara)
Animation 1
Animation 2
Animation – specialisering
Film- och TV-produktion 1
Film- och TV-produktion 2
Filmproduktion
TV-produktion
Fotografisk bild 1
Fotografisk bild 2
Fotografisk bild 3
Grafisk kommunikation 1
Grafisk kommunikation 2
Grafiska arbetsflöden och analysmodeller
Ljudproduktion 1
Ljudproduktion 2
Film- och interaktiv ljudproduktion
Radioproduktion
Journalistik, reklam och information 1
Journalistik, reklam och information 2
Textkommunikation
ANIANI01
ANIANI02
ANIANI00S
FILFIL01
FILFIL02
FILFIL0
FILTVP0
FOTFOT01
FOTFOT02
FOTFOT03
GRAGRA01
GRAGRA02
GRAGRA0
LJULJU01
LJULJU02
LJUFIL0
LJURA0
MEEJOU01
MEEJOU02
MEETET0
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
Webbutveckling 1
Webbutveckling 2
WEBWEU01
WEBWEU02
100 p
100 p
Individuella val 200 poäng (valbara)
Engelska 7
Entreprenörskap
Filosofi 1
Idrott och hälsa 2
Matematik 2b
Matematik 3b
Moderna språk
Naturkunskap 2
Psykologi 1
Psykologi 2a
Webbutveckling 3
ENGENG07
ENTENR0
FIOFIO01
IDRIDR02
MATMAT02b
MATMAT03b
MODXXX01, 03
NAKNAK02
PSKPSY01
PSKPSY02a
WEBWEU03
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
50 p
100 p
Gymnasiearbete
GYARES
100 p
Download