Poängplan - Praktiska

advertisement
Poängplan
SA
Nykvarn
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
Gymnasiegemensammaämnen
Engelska 5
Historia 1a:1
Idrott och Hälsa 1 Matematik 1
Naturkunskap 1a:1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a:1
Svenska 1 eller
Svenska som
andraspråk 1
Inriktningar
100 p
50 p
100 p
100 p
50 p
50 p
50 p
100 p
100 p
600p*
Totalt
Medier, information
och kommunikation
Mediekommunikation
Journalistik, reklam och
information 1
Medieproduktion
Medieproduktion 1
Medier, samhälle och
kommunikation
Medier, samhälle och
kommunikation 1
Psykologi
Psykologi 2
Programfördjupningar
350 p
100 p
100 p
100 p
50 p
Totalt
Bild
Bild och form
Bild och form a
Bild
Form
Digitalt skapande
Digitalt skapande 1
Digitalt skapande 2
Engelska
Engelska 7
Programgemensamma
karaktärsämnen
Filosofi
Filosofi 1
Moderna språk
Moderna språk
Psykologi
Psykologi 1
Animation
Animation 1
Animation 2
Entreprenörskap
Entreprenörskap
100 p
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p
200 p
Gymnasiearbete
Totalt
100 p
2 500 p
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p
Historia
Historia 2
Historia 3
* Vid önskemål kan vi erbjuda eleven att läsa fler poäng inom de teoretiska
kärnämnena så att eleven uppnår behörighet för fortsatta studier
Kontaktuppgifter: Catarina Möllberg, 070-680 66 10, [email protected]
Konst och kultur
Film- och tv-kunskap
Konstarterna och
samhället
Kultur- och idéhistoria
Samtida kulturuttryck
100 p
100 p
100 p
100 p
Ledarskap och organisation
Ledarskap och
100 p
organisation
Ljudproduktion
Ljudproduktion 1
Ljudproduktion 2
Ljudproduktion 3a
Ljudproduktion 3b
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
Mediekommunikation
Journalistik, reklam
och information 1
Journalistik, reklam
och information 2
Textkommunikation
Medier, samhälle och
kommunikation 1
Medier, samhälle och
kommunikation 2
Medieproduktion
Medieproduktion 1
Medieproduktion 2
Pedagogik
Barns lärande och
växande
Kommunikation
Människors miljöer
Pedagogiskt ledarskap
200 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
Psykologi
Psykologi 2
Psykologi 3
Religionskunskap
Religionskunskap 2
Religionskunskap –
specialisering
Samhällskunskap
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3
Internationell ekonomi
Internationella relationer
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
Matematik
Matematik 3
Matematik 3
Matematik 4
Moderna språk
Musik
Musikproduktion 1
Musikproduktion 2
100 p
100 p
Grafisk kommunikation
100 p
Grafisk illustration 1
Grafisk kommunikation 1 100 p
Grafisk kommunikation 2 100 p
Gränssnittsdesign
Gränssnittsdesign
vetenskaplig specialisering 100 p
Juridik
Rätten och samhället
Programfördjupningarforts.
Naturkunskap
Naturkunskap 2
Humanistisk och
samhällsvetenskaplig
specialisering
Humanistisk och samhälls- 100 p
100 p
400 p
Geografi
Geografi 1
Geografi 2
Geografiska
informationssystem
Hållbart samhälle
Hållbart samhällsbyggande 100 p
Miljö- och energikunskap 100 p
Politik och hållbar
100 p
utveckling
100 p
Film- och tv-produktion
Film- och tv-produktion 1 100 p
Film- och tv-produktion 2 100 p
Film- och tv-produktion 3a 100 p
Film- och tv-produktion 3b 100 p
Fotografisk bild
Fotografisk bild 1
Fotografisk bild 2
Fotografisk bild 3
Totalsumma
Du läser totalt
100 p
100 p
Filosofi
Filosofi 2
Individuellt val
Totalt
Programfördjupningarforts.
Sociologi
Etnicitet och kulturmöten 100 p
100 p
Sociologi
100 p
Ungdomskulturer
100 p
100 p
100 p
Svenska
Litteratur
Retorik
Skrivande
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
Visuell kommunikation
Visuell kommunikation
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
Webbteknik
Webbutveckling 1
Webbutveckling 2
100 p
Utställningsdesign
Utställningsdesign 1
Utställningsdesign 2
100 p
Totalt
xxx p
100 p
100 p
100 p
100 p
Download