Ma åk 8 Innehåll området tal

Torshälla stads nämnd
Torshälla stads förvaltning
Gökstensskolan
Nina Jansson –
[email protected]
1 (1)
Datum: 2015-08-20
Elevens Namn:
Tal
Moment
Att storleksordna tal i
decimalform
Addition och
subtraktion med tal i
decimalform
Överslagsräkning och
rimlighet. Innebörden
av att multiplicera eller
dividera med tal
mellan 0 och 1.
Multiplikation och
division med tal i
decimalform
Skriftlig huvudräkning
addition, subtraktion ,
multiplikation och
division
Multiplikation och
division med 10, 100
och 1000
Addition och
subtraktion av
negativa tal
Uppgifter
Arbetsblad
Multiplikation och
division av negativa tal
Att skriva och växla
mellan tal i
potensform och vanlig
form
Kvadrattal och
kvadratrötter
Att räkna med tal i
potensform
MD röd s 32-34
Att använda prefix
Att räkna med olika
talbaser
Postadress
644 30 Torshälla
Har gjort
Kan
Arbetsblad
MD s 10-11
MD blå s 24-26
Grön s 12-13
Arbetsblad
Arbetsblad
MD blå s 27-28
Grön s 15-17
Arbetsblad
Arbetsblad och spel
MD blå s 29
Grön s 18-19
Röd s 30-31
Arbetsblad
MD röd s 35
Besöksadress
Telefon, växel
Fax
Gökstensgatan 4
016-710 10 00
016-710 72 80
E-post
Mobiltelefon
Webbplats
www.eskilstuna.se/gokstensskolan