Ht 15 Planering Optik 8a

advertisement
Planering Optik 8a
vecka
37
38
Må/ Ti =Lab.
Plan , konvex och
konkav spegel
Reflektionslagen
Må= dissektion ögat
Ti = gg Ögat + foto
39
Må= studiedag
Ti= dissektion ögat
40
Ljusets brytning i olika
linser
Totalreflektion
Avsnitt 9.2
41
Spektrum
Sid 179
onsdag
inställd
fredag
Avslut Akustik
Vad är ljus?
EMS
Genomgång Ögats
funktion och delar
Arbetsblad Ögat
Friluftsdag
Demo Linser
Sid 172
Läxa:
Läsa sid 163-165
Skapa ett konto
på sli.se
Strömmande:
Ljus : Vi lär oss om
(12 min)
Genomgång
arbetsbladet Ögat
Ljusets hastighet
Arbete med frågor i
boken
Laser
Arbetsblad
(ev. Arbeta med 9.3välj ett optiskt
instrument o gör en
tankekarta)
Läxförhör Ögat
Ljusets brytning
Optiska fiber
(Avsnitt 9.2)
Strömmande:
Synen, linser och
brytning(11min)
Demo Synfel
(sid 176-177)
Arbetsblad
Kort repetition med
en pp
Träna inför prov
Inlämning av
Labrapport
enskild
Prov
9.1-9.2+ lab+
arbetsblad
Förberedelse/repetition:
Kolla in en Powerpoint :
http://www.lektion.se/l/6835
Se en film på Youtube:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Uwix1qF5K3Y
(Intressant om optiska fibrer:
http://www.ur.se/Produkter/174613-UR-Samtiden-Unga-forskare-forelaser-Optiska-fiber-ibredband-sa-funkar-det)
Provet: sid 160-186 + arbetsblad + laborationer
Inte: sid 174-175, 181(ozon), 184-185 ,om ögat
Extra:sid 182-183
Download