Ma åk 7 Innehåll området tal

advertisement
Torshälla stads nämnd
Torshälla stads förvaltning
Gökstensskolan
Nina Jansson –
[email protected]
1 (1)
Datum: 2014-10-01
Elevens Namn:
Tal
Innehåll
Addera och
subtrahera tal i
decimalform
Att storleks ordna tal
i decimalform
Multiplikation med
10,100 och 1000
Division med 10,
100 och 1000
Multiplikation med
0,1 och 0,5
Division med 0,1
och 0,5
Delbarhet
Avrunda
Begrepp
Prioriteringsregler
Skriftlig redovisning
Överkurs: Primtal
Överkurs:
Primtalsfaktorisering
Överkurs: prioritera
med parenteser
Postadress
644 30 Torshälla
Uppgifter
Kopia från Matte Direkt s 13 eller
arbetsblad
Finns på Matteknep 2
Kopia från Matte Direkt s 13 eller
arbetsblad (> eller<)
Finns på Matteknep 2
Arbetsblad eller Matteknep 2
Har gjort
Kan
Arbetsblad eller Matteknep 2
Arbetsblad
Arbetsblad
Arbetsblad
Arbetsblad
Kopia från Matte Direkt s 18
Begreppslista och tankekarta
Arbetsblad
Stödstruktur och övningsuppgifter
Arbetsblad samt teori
Arbetsblad samt teori
Arbetsblad samt teori
Besöksadress
Telefon, växel
Fax
Gökstensgatan 4
016-710 10 00
016-710 72 80
E-post
Mobiltelefon
Webbplats
www.eskilstuna.se/gokstensskolan
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards