delbarhet och primtal

advertisement
Arbetsblad VL:9
Delbarhet
Delbarhetsregler
sidan 273
Ringa in de tal som är delbara
1
med 2
26
47
93
139
246
328
1 500
2
med 5
12
15
135
440
573
625
840
3
med 10
35
40
1 100
320
485
710
14 000
4
med 3
9
17
84
336
108
22
418
5
Vilken eller vilka siffror kan du ersätta X med så att talen blir delbara med 3?
a) 40X ___________________
b) 2 30X __________________
Dela upp i faktorer
sidan 273
Exempel:
24
6 . 4
Dela upp i primfaktorer
5
a) 30
b) 48
c) 75
2.3 2.2
24 = 2 . 3 . 2 . 2
6
a) 36
b) 60
c) 225
7
a) 142
b) 210
c) 300
© Matte Direkt år 7, Bonnier Utbildning och författarna
A r b e t s b l a d t i l l Ve r k t y g s l å d a n
V
95
Download