Matte till vecka 11

advertisement
Matte till vecka 11
Svenska till vecka 11
Nu kör vi matte igen! Vi pratar om tiohopp på
tallinjen. Barnen ska kunna ramsräkna 0-100 med
tiohopp, alltså kunna säga 0, 10, 20, 30 osv. Vi tränar
på detta tills man kan utan att tänka, även baklänges
från 100. Vi pratar även om att se sambandet mellan
tex 2 + 2 = 4 och 20 + 20 = 40 och att kunna förenkla
sin uträkning vid tex talen 20 + 30 = 50, att då tänka
2 + 3 = 5 och sedan ”lägga på” nollan. Här kommer
lite tal att träna på:
Vi fortsätter att läsa. Vi drar snart igång med
skrivläxor, men denna gång blir det matte och läsning.
Lycka till, ni är så duktiga!
1+1=2
10 + 10 = 20
2+2=4
20 + 20 = 40
3+3=6
30 + 30 = 60
4+4=8
40 + 40 = 80
5 + 5 = 10
50 + 50 = 100
Download