TALUPPFATTNING

advertisement
TALUPPFATTNING
Hela tal och rationella tal
Namn: ________________________ Klass:___Datum:______
Hela tal
1. Skriv talen i storleksordning
-4570
5407
-5407
4075
-7054
7054
(Möte med matte C: s 21)
2. Titta på termometern. Hur kallt är det ute?
(..)
. Termometern visar på +5 grader. Temperaturen sjönk till -15 grader. Hur många
grader sjönk temperaturen totalt?
(..)
4. Vilken dag var temperaturen (fredag: -5, lördag -8, söndag -3,5)
a. lägst
b. högst
(Möte med matte C: s 31)
Rationella tal
1. Skriv talen i storleksordning
0,28
0,7
0,080
1,02
(Möte med matte C: s 20)
2. Vilket tal är störst?
a. 0,06 eller 0,20
b. 3,65 eller 3,7
c. 0,9 eller 0,10
(Möte med matte A: s 74)
Hela och rationella tal i bråkform
1.
a.
(...)
Hela och rationella tal i decimalform
1. Vilket av följande tal är störst?
1,01
1,002
1,11
1,02
(Nat prov 1999:A)
1,101
0,465
Download