Checklista för: Naturliga tal, Hela tal, Primtal, Delbarhet

advertisement
Checklista för: Naturliga tal, Hela tal, Primtal, Delbarhet,
Sidor och uppgifter Grön
Delbarhetsregler, Faktorträd och negativa tal
kurs som du kan kolla.
Jag vet att heltal inte har några decimaler.
Sid 9
Jag vet att talet 0 och de positiva heltalen tillsammans bildar
Sid 9
talmängden Naturliga tal.
Jag vet att alla hela tal, de positiva och de negativa heltalen
Sid 9
tillsammans bildar talmängden Hela tal.
Jag kan avgöra om tal tillhör naturliga tal, hela tal.
Sid 9: uppg 2a,b, 3 a,b
Jag vet att delbarhet betyder att svaret(kvoten) vid en division blir ett
Sid 10
heltal(inga decimaler).
Jag vet att primtal är tal som är större än 1 och att de bara är delbara
Sid 10
med 1 och sig själva.
Jag kan de sex första primtalen utantill: 2 3 5 7 11 13
Sid 10
Jag vet att jämna tal slutar på 0 2 4 6 eller 8. Jag vett att udda tal
Sid 10
slutar på 1 3 5 7 eller 9.
Jag kan delbarhetsreglerna för 2, 5 och 10.
Sid 10: 7, 9
Jag vet vad som menas med ett tals siffersumma.
Sid 10: 8
Jag kan delbarhetsregler för 3.
Sid 10: 8, 9
Jag kan dela upp ett tal i primtalsfaktorer med hjälp av ett faktorträd.
Sid 11: 11, 12
Jag kan använda primtalsfaktorer för att ta reda på vilka tal ett tal är
Sid 11: 12, 14
delbart med.
Jag vet var negativa tal befinner sig på tallinjen. Jag kan
Sid 12
storleksordna positiva och negativa tal.
Jag kan räkna de addition, subtraktion, multiplikation och division
med negativa tal.
Sid 12: 17, 18, 19, 20, 21
 eller 
Download