Veckoblad 5 : Kryssuppgifter

advertisement
Diskret Matematik – IT, TMV200, HT09, Laura Fainsilber
Veckoblad 5 :
• Bokens övningar, kap 7, Heltalen , alla övningar.
• Stoff att fundera på och hitta egna uppgifter om: Allt om heltalen: delbarhet, Euklides algoritm, största gemensamma delare, Bezouts relation, diofantiska ekvationer, primtal, aritmetikens
fundamentalsats, kongruensräkning och ekvationslösning mod n, kinesiska restsatsen, Eulers Φfunktion, kryptering.
Kryssuppgifter
1. Beräkna 58 − 725 modulo 15.
2. Konstruera din egen RSA-nyckel (med två tvåsiffriga primtal) och ge den till dina gruppkamrater (den offentliga delen!). Du får gärna använda en dator till hjälp i beräkningarna.
3. Koda in ett kort meddelande (t.ex ett tvåsiffrigt tal) för en gruppkamrat (med hans/hennes
offentlig nyckel) och avkoda en som en kamrat kodat åt dig.
1
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards