PRIMTAL OCH KRYPTERING • M C • Fermats lilla sats • RSA

advertisement
SF1662 Diskret matematik, vt17
ti 18 april
Tjugonde föreläsningen
PRIMTAL OCH KRYPTERING
E
•MC
D
E kryptering,
D(= E −1 ) dekryptering
Offentlig nyckel, envägsfunktioner
• Fermats lilla sats
p - a ⇒ ap−1 ≡ 1 (mod p), p primtal
Så: s ≡ 1 (mod m) ⇒ xs ≡ x (mod n),
om n = pq, m = (p − 1)(q − 1); p, q olika primtal
• RSA
p, q olika (stora) primtal,
n = pq, m = (p − 1)(q − 1)
ed = 1 i Zm
(obs! m)
E(x) = xe , D(x) = xd i Zn
(obs! n)
Elektronisk signatur
• Primalitetstest
Fermattestet
Pseudoprimtal, carmichaeltal
Miller-Rabins test
• Öks4
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards