matematik-mal-primtal-raknemetoder-och-negativa-tal

Matematik
Under vecka 35 - 39 kommer vi arbeta med Primtal och
sammansatta tal, räknemetoder × och ÷ och negativa tal
Matteprov kommer att äga rum v. 39.
Mål inom området:
Primtal och sammansatta tal
Eleven ska kunna:
 definiera ett primtal som ett naturligt tal som är större än 1
och som bara är delbart med 1 och med sig själv.
 avgöra om ett tal är ett primtal eller ett sammansatt tal.
 ge exempel på några primtal.
 dela upp sammansatta tal i primfaktorer genom att t.ex. rita
faktorträd.
 använda delbarhetsregler för talen 2,3,4 och 5.
Räknemetoder × och ÷
Eleven ska kunna:
 multiplicera med tvåsiffrig faktor i uppställning.
 kort division, både vid decimaltal och när divisionen inte går
jämnt ut.
 avgöra decimaltecknets placering vid x och ÷.
 huvudräkning vid x och ÷.
 överslagsräkning vid x och ÷.
 välja passande räknemetoder vid x och ÷.
Negativa tal
Eleven ska kunna:
 läsa av och markera negativa tal på tallinjen.
 storleksordna tal där negativa tal ingår
 förklara t.ex. att -10°C är kallare än -5°C, men att talet -10 är
mindre än talet -5.
 beräkna addition med negativa tal, t.ex. 5 +(-2)= 3 och
5+(-8)= -3.