Reflektera och diskutera - primtal och delbarhet.pages

advertisement
Reflektera och diskutera - Primtal och delbarhet
!
!
1. Vad betyder egenskapen delbarhet hos hela tal?!
!
2. Vad är gemensamt för alla primtal?!
!
3. Hur kan du ta reda på om tal är delbara med 3?!
!
4. Är produkten av två primtal ett primtal? Motivera.!
!
!
!
Kluring!
!
Rita följande figur utan att lyfta pennan och utan att korsa en linje du redan
ritat. Lyckas du?
Download