Stjärngossar

advertisement
AnvisningartillEdimiasjulmatte
Stjärngossar
Under”Vissteduatt…”legendenbakomvisan”Staffanstalledräng”.
I”Faktaomstjärngossar”gårattläsameromstjärngossenshistoriasomfrånbörjaninte
allshademedluciaattgöra.MergårattläsaomStaffanochstjärngossarnapåensida
frånSverigesradio:
Stjärngossarnashistoria
”Kluringen”äridagmerenklurigvardagsuppgiftänenmatematiskkluring.Härhandlar
detomatt,utanatttittaienalmanacka,kunnaräknautatttrettondagen,dvs.tretton
dagarefterjulafton,infallerden6januari.Räknagärnaävenpåtjugondagknut.
Dagensuppgiftärdäremotmermatematisk.Denhandlaromprimtal.Textenförklarar
vadettprimtalär,mendetärbraattvisakonkret.Ritat.ex.trestyckenavnågotpå
tavlanellertaframtreföremålattförsökadelauppilikastoragrupper.Uppgiften
fungerarutmärktattgöratillsammansochdiskuterarunt.Skaelevernalösauppgiften
parviskandeantingenanvändapapperochpennaellert.ex.klossarförattprövasig
framkonkret.
Download