negativa, delbarhet och faktorer.notebook

advertisement
negativa, delbarhet och faktorer.notebook
September 03, 2013
Vi repeterar begreppen som hör ihop med de 4 räknesätten.
Addition
+
Subtraktion
­
multiplikation
x
division
÷
negativa, delbarhet och faktorer.notebook
September 03, 2013
Delbarhet
Genom att undersöka ett tal kan du snabbt ta reda på om talet går att dela med 2, 3, 5 & 10
•
•
•
•
Delbart med 2 ­ talet är jämnt
Delbart med 5 ­ talet slutar på 5 eller 0
Delbart med 10 ­ talet slutar på 0
Delbart med 3 ­ talets siffersumma är delbar med 3
• Siffersumma= summan av alla siffror i ett tal
Exempel
Vilka av talen är delbara med 3?
32
1122
33
903
65
78
505
negativa, delbarhet och faktorer.notebook
September 03, 2013
Vilka av talen är delbara med 2?
32
65
1122
33
78
505
903
Vilka av talen är delbara med 5?
65
32
33
1120
Vilka av talen är delbara med 10?
9030
505
78
negativa, delbarhet och faktorer.notebook
September 03, 2013
Primtal
­ Tal som bara kan delas med sig självt och 1. Tex 5.
Fler exempel!
Dela upp talet 120 i primfaktorer. Rita ett faktorträd!
120 negativa, delbarhet och faktorer.notebook
September 03, 2013
Negativa tal ­ tal som är mindre än noll
För att tala om att ett tal är negativt sätter man ut ett minustecken (­) framför talet.
­5
­2
(­1)
(­15)
Ibland sätter man en parantes runt talet för att visa att minustecknet och talet hänger ihop.
Regler för addition och subtraktion med negativa tal
­ ­ => +
Två på varandra följande subtraktionstecken motsvarar ett additionstecken.
2­(­2) = ­ + => ­
2+(­2) =
Två på varandra följande olika tecken motsvarar ett subtraktionstecken.
negativa, delbarhet och faktorer.notebook
September 03, 2013
Regler för multiplikation med negativa tal.
­ Produkten av ett negativt tal och ett positivt tal är alltid negativt
(+) x (­) = (­)
11 x (­2) = (­22)
(­) x (+) = (­)
(­11) x 2 = (­22)
­ Produkten av två negativa tal är alltid positiv
(­) x (­) = (+)
(­11) x (­2) = 22
Regler för division med negativa tal.
­ Kvoten av ett negativt tal och ett positivt tal är alltid negativ
(­)
(+) = (­)
(+)
(­) = (­)
­ Kvoten av två negativa tal är alltid positiv
(­)
(­) = (+)
negativa, delbarhet och faktorer.notebook
Vad blir då (­4)2 ?
Träna mer på sidan 31.
September 03, 2013
Download