Logaritmlagarna alla positiva tal kan skrivas som

advertisement
logaritmlagarna311013.notebook
November 14, 2013
Logaritmlagarna
alla positiva tal kan skrivas som tiopotenser
a = 10lga
b = 10 lgb
jämför lg103 = 3, lg10x =x
Multiplikation:
lg(a b) = lg(10lga 10lgb ) = lg ( 10lga + lgb ) = lg a + lg b
lg(a b) = lg a + lg b
Division:
Potensräkning:
lg ax = lg (10lga )x = lg 10x lga = x lg a lg a x = x lga
OBS! logaritmlagarna gäller inte för lg (a+b) och lg (a­b)
1
logaritmlagarna311013.notebook
November 14, 2013
Förenkla med logaritmlagarna
Ex
lg 1000x = x lg 1000 = x 3 = 3x
lg 1002x = lg 104x+2 =
2
Download