Matematik år 8

advertisement
Matematik år 6
Pedagogisk Planering – Algebra
Syfte
Genom matematikundervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:





formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
föra och följa matematiska resonemang, och
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för
frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Detta ska vi arbeta med
• Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal
med en symbol.
• Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
• Metoder för enkel ekvationslösning.
• Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och
uttryckas.
Arbetssätt

Gemensamma genomgångar

Eget arbete

Laborativa övningar i grupp
Lycka Till! //Karin
Karin Törnqvist
[email protected]
Veckoplanering
Vecka
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Läxa
7
Uppstart algebra
Eget arbete
Temadag
Uppgift 1 & 2 klart denna vecka
8
Genomgång; Ekvationer,
Variablar och uttryck
Eget arbete
Eget arbete
Sportlov
Sportlov
Sportlov
Genomgång; Uttryck
Eget arbete
diagnosen
Uppgift 6 & 7 klart denna vecka
11
Denna vecka repeterar vi
samt jobbar i
problemlösningskapitlet
Nationellt prov
Nationellt prov matte
fredag
Denna vecka repeterar vi samt
jobbar i
problemlösningskapitlet
12
Genomgång; Flera
räknesätt & parenteser
Eget arbete
Eget arbete
Röda eller blåa kursen, jobba
även hemma under veckan.
13
Repetition
Eget arbete
Matteprov på algebra
Repetera hemma!
9
10
Uppgift 3, 4 & 5 klart denna
vecka
Jobba gärna med
problemlösningen hemma
under lovet 
Förutom denna planering kommer vi parallellt att arbeta med problemlösning på halvklasslektionerna.
Det är ditt eget ansvar att följa med i planeringen och ta hem och träna på det som vi jobbat med i skolan.
Uppgifter
Grundkurs
1. Likheter 1, arbetsblad 9:1
2. Likheter 2, arbetsblad 9:2
3. Ekvationer: sid. 99 i matteborgen
4. Variabler och uttryck, arbetsblad 9:4
5. Uttryck: matteborgen uppgift 42-48 (sid 102-103)
6. Uttryck och värdet av ett uttryck; arbetsblad 9:5
7. Diagnosen
Fördjupning/breddning
8. Röda eller blåa kursen
9. Repetitionsuppgifter
10. Lösa problem med ekvationer; arbetsblad 9:8
Karin Törnqvist
[email protected]
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards