Geometri år 6 - År 6 Mälarhöjdens skola

Namn:____________________________
Geometri år 6
Mål
När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna mäta och räkna ut omkretsen på
olika geometriska figurer,
räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar,
kunna använda de vanligaste enheterna för area: cm2, dm2, m2.
Fundera på vad du kan, är osäker på och vad du eventuellt behöver träna mer på.
Använd Lathunden!
Hur säker känner du
dig i följande
situationer?
Sidor i
Osäker jag boken att
Ganska
behöver
träna på
Säker säker
träna mer och
arbetsblad
Mäta och räkna ut
omkretsen på en
rektangel, kvadrat eller
triangel.
s. 68, 80
(arbetsblad)
Rita en kvadrat,
rektangel eller triangel
då du vet dess
omkrets
s. 69, 80, 81
(arbetsblad)
Räkna ut sidorna på
en rektangel eller
kvadrat utifrån dess
omkrets
s. 69, 81
(arbetsblad)
Räkna ut omkretsen
på en figur med fler
hörn än fyra
(månghörning)
s.69, 81
(arbetsblad)
Räkna ut omkretsen
på en kvadrat där du
vet längden på en av
sidorna.
s. 69, 80
(arbetsblad)
Räkna ut arean av en
rektangel eller en
kvadrat.
s. 72, 82, 83
(arbetsblad)
Nu kan jag
och har skrivit
in i Lathunden
det som
behövs.
Räkna ut arean av en
triangel.
s. 73, 74,75,
84,85
(arbetsblad)
Beskriva hur man
mäter basen och
höjden i en triangel
s. 74, 75, 85
(arbetsblad)
Lösa problem där
omkrets eller area
ingår
s. 69,72,75,
81, 83, 85
(arbetsblad)
När du är klar med grundkursen kan du göra diagnosen på s 78-79.
Här nedan kommer moment utöver grundkursen
Mer om omkrets och
area
MB s 86-90
Parallellogram
Mer om vinklar
MB s 91
MB
fördjupnings
boken s 2431