PENGAR OCH TAL

advertisement
Namn på siffror i ett tal
PENGAR OCH TAL

5327 kr =
(5000 + 300 + 20 + 7) kr
ental
 tiotal
 hundratal
 tusental

ADDITION MED UPPSTÄLLNING
147
17
+ 9
173
SUBTRAKTION MED UPPSTÄLLNING
Det vanliga sättet
500
-317
183
Ett annat sätt
499
-316
183
DECIMALTAL

13,21 = 10 + 3 + 0,2 + 0,01
OBS! DECIMALTECKEN!

Vilka värden har de olika
siffrorna?
RÄKNING MED DECIMALTAL
24,30 kr + 12,50 kr
 24,30 kr + 2,50 kr
 24,30 kr + 0,50 kr

24,30
+12,50
36,80
24,30
+ 2,50
26,80
24,30
+ 0,50
24,80
MULTIPLIKATION MED UPPSTÄLLNING
5 × 134
0,5 × 13,4
134
×
5
670
13,4
× 0,5
6,70
MULTIPLIKATION MED 10, 100 OCH 1000
0,1 × 134 = 13,4
1 × 134 = 134
10 × 134 = 1340
100 × 134 = 13400
1000 × 134 = 134000
DIVISION
DIVISION MED 10, 100 OCH 1000
560
 56
10
560
 5,6
100
560
 0,56
1000
VIKT
1 kg = 1000 g (kilo = 1000)
1 hg = 100 g (hekto = 100)
1 kg = 10 hg
1 ton = 1000 kg
FLERA RÄKNESÄTT I SAMMA UPPGIFT
2+8×3 =
2 + 24 = 26
8
10  
2
10  4  6
1. Först multiplikation och division. [ × / ]
2. Sedan addition och subtraktion. [ + - ]
TALLINJEN(1)
Större än >
 Mindre än <
 3 > 2 (tre är större än två)
 2 < 3 (två är mindre än tre)

Tal till vänster på tallinjen är < tal till höger
Tal till höger på tallinjen är > tal till vänster
TALLINJEN(2)
a)0,6
b)3,9
c)6 [6,0]
d)8,1
Avrundning(1)
Avrunda 3,2 och 3,6 till närmaste heltal
3,2  3
3,6  4
Hur avrundas 3,5?
3,5  4
Avrundning(2)
1196 a) 4
1196 b) 9
1197 a) 5
1197 b) 6
1198 a) 4,8
1198 b) 8,9
1199 a) 3,2
1199 b) 9,1
1200 a) 1,37
1200 b) 5,09
Hur avrundas 8,97 till en decimal?
9,0
Hur avrundas 5,097 till två decimaler? 5,10
SIFFROR OCH TAL
10
0 1  2  3  4  5  6  7  8  9
∞
135 153 315 351 513 531
POSITIVA OCH NEGATIVA TAL
POSITIVA OCH NEGATIVA TAL
7
7
POSITIV
NEGATIV
POSITIVA OCH NEGATIVA TAL
77  0
x x 0
STÖRRE ÄN OCH MINDRE ÄN






STÖRRE ÄN OCH MINDRE ÄN
33
23
32
AVRUNDNING AV TAL
40
70
70
150
760
700
500
1900
6700
4400
ÖVERSLAGSBERÄKNING
400  250  50
400  300
700
Svar: Han skall betala ungefär 700 kronor
398 + 249 + 49,50 = 696,5
Vilket tecken? [ = < > ]
1,3  2,8
1,2  1,20
1kg  800 g
1ton  1200kg
8hg  0,9kg
1kg  0,9kg
Vilket tecken? [ = < > ]
0,6  0,006
209  902
23hg  2kg
0,8kg  8hg
2,05  2,5
2,5kg  2500 g
Hur mycket är…
2  5  2  12
(2  5)  2  14
2  (5  2)  12
Hur mycket är…
2  5  2  2  10
(2  5)  (2  2)  0
2  2  (5  2)  6
Hur mycket är…
…summan av termerna 4 och 2?
42  6
…differensen av termerna 4 och 2?
42  2
…produkten av faktorerna 4 och 2?
4 2  8
…kvoten om täljaren är 4 och
nämnaren är 2?
4
2
2
Vilka tal pekar pilarna på?
a = 0,8
b = 1,9
c = 3,6
Vilka tal pekar pilarna på?
a = 0,5
b = 3,0
c = 3,5
Download