1 Olssons buss har gått 28 499 kilometer. Hur långt har den gått när

advertisement
Namn:
1
Olssons buss har gått 28 499 kilometer. Hur långt har den
gått när de kört en kilometer till?
2
Fortsätt talmönstret.
1743, 1733, 1723,
3
Fortsätt talmönstret.
0,2 0,5 0,8
4
Jenny föddes 2004. Vilket år fyller hon hundra år?
5
Nils fyller hundra år idag. Vilket år föddes han?
Test 5
,
,
1
6
Ungefär vilket tal pekar pilen på?
0
10 000
7
Johan delar ett bröd i halvor. Sedan delar han ena
halvan mitt itu. Hur många brödbitar han nu?
Hur stor del av hela brödet är en av de minsta bitarna?
8
Rita en ring runt en tredjedel av stjärnorna.
Test 5
2
9
3
Måla tre fjärdedelar ( ) av figuren:
4
10 Rita en ring runt det största talet.
5
6
5
7
5
8
5
9
1
11 Markera och skriv talen 10 och 4 på tallinjen.
5
0
12
Test 5
1
Du ska gå runt det kvadratiska
fältet. Du startar vid hörnet S och
rör dig i pilens riktning.
Sätt ett X där du är efter att ha
gått 1 av vägen.
S
8
3
13 Skriv tre meter och fem centimeter som meter.
14 Hur stor del av rektangeln är skuggad?
Ringa in det tal som beskriver det bäst.
0,15
0,4
0,80
0,52
2,5
15 Hur stor del av rektangeln är skuggad?
Ringa in det tal som beskriver det bäst.
Test 5
0,15
0,4
0,80
0,52
2,5
4
16 Markera 0,10 på tallinjen:
0
0,5
1
Markera 0,9 på tallinjen:
0
17
1
Markera 0,06 på tallinjen:
0
0,5
0,5
1
Ringa in det största talet i varje par.
2,06 eller 2,3
4,7 eller 4,52
18
Ringa in det största talet i varje par.
3,413 eller 3,32
5,17 eller 5,175
Test 5
5
19 Skriv en multiplikation som visar hur många pennor det finns på bilden.
20 Skriv en division med hjälp av bilden i uppgift 19.
21
Test 5
Jim köper 3 bollar för 98 kr styck. Hur kan han
räkna ut hur mycket pengar han använder?
Sätt en ring om ditt svar.
3 • 100 och ta bort 1
3 • 100 och ta bort 2 3 • 100 och ta bort 3
3 • 100 och ta bort 6 6
Använd huvudräkning när du löser uppgifterna som din lärare
säger. Skriv bara svaret.
22
Svar:
23
Svar:
24
Svar:
25
Svar:
26
Svar:
27
Svar:
28
Svar:
29
Svar:
30
Svar:
31
Svar:
32
Svar:
33
Svar:
34
Svar:
35
Svar:
36
Svar:
Test 5
7
Lös följande uppgifter. Visa hur du räknar.
37
67 + 158
38
431 – 163
39
49 • 3
Test 5
8
Download