Tal år 8 v 34-39

advertisement
Pedagogisk Planering
Tal år 8 v 35-39
Inledning
Du skall utveckla din förmåga att att lösa uppgifter i vardagens matematik
Tolkade och konkretiserade mål
För att nå goda kunskaper
• multiplicera och dividera med positiva tal som är mindre än 1 • förklara vad ett negativt tal är
• addera och subtrahera negativa tal
• skriv tal i potensform
• förklara hur vårt talsystem är uppbyggt •
• För att nå mycket goda kunskaper
• räkna med potenser
• räkna multiplikation och division med negativa tal • skria tal med olika baser t ex binära talsystemet
Undervisning
v 34 Tiosystemet, multiplikation med decimaltal
v 35 Division med decimaltal, jämför pris och antal, negativa tal, räkna med negativa tal v 36 Tal i potensform, diagnos
v 37 Bå/röd kurs
v 38 Blå/röd kurs
v 39 Repetitionsuppgifter samt prov
Bedömning
Vi bedömer hur väl du uppnår de tolkade och konkretiserade målen.
Visa kunskaper
Du visar dina kunskaper på lektioner när du arbetar enskilt och i grupp.
Du visar dina kunskaper under våra matematiska diskussioner.
Efter avslutet område kommer vi testa dina kunskaper med ett skriftligt prov där du visar
att du kan begrepp,metoder och kan redovisa lösningar.
Läro- och kursplanemål
Du ska ha kunskap om
• Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska
situationer. • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. • Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
• Du kan använda potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska
situationer och inom andra ämnesområden.
• Centrala metoder för beräkningar vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid
beräkningar med skriftliga metoder
Download