Rubrik för LPP /arbetsområde

advertisement
LOKAL PEDAGOGISK PLANERING (LPP)
Upprättad av: Maria Lindqvist och Carin Lindefors
Lommarskolan Datum: 2015-09-04
Kunskapskrav: Taluppfattning år 9
Du kommer att bedömas i de gruppuppgifter samt de enskilda uppgifter som du lämnar in i mattemappen. I
bedömningen kommer vi att titta på du löst uppgifterna och hur väl du redovisar dina lösningar.
Bedömnings-aspekter
Lägre ------------------------------------------------------------------------------------Högre
Talsystemet och
prioriterings-regeln
Du förstår hur talsystemet är
uppbyggt och kan göra
beräkningar med positiva
heltal och decimaltal. Det kan
dock finnas brister när du
löser uppgifter med negativa
tal.
Du förstår hur talsystemet är
uppbyggt och du har inga
problem att göra beräkningar
med positiva och negativa tal men
du kan ha problem och behöver
ibland hjälp när det gäller något
av räknesätten. Du förstår och
kan använda prioriteringsregeln.
Du har mycket god förståelse
för hur talsystemet är uppbyggt
och har inga som helst problem
att göra beräkningar.
Potenser/ kvadratrötter
Du kan skriva om enkla tal
från potensform/
grundpotensform till vanlig
form och tvärtom. Du kan
göra enklare beräkningar med
tal i grundpotensform. Du
känner till de vanligaste
kvadratrötterna.
Beräkningar i grundpotensform
är inget problem för dig. Du
klarar att lösa en del problem
med prefix och göra beräkningar
med dessa. Du känner till de
vanligaste kvadratrötterna och
kan göra enklare beräkningar
samt lösa enkla problem som
innehåller kvadratrötter eller
kvadrattal mha miniräknare.
Din redovisning
Din redovisning går att följa
men saknar vissa steg i
lösningen.
Din redovisning är tydlig och du
förklarar alla steg i din lösning.
Du har lätt för att lösa problem
som innehåller potenser,
grundpotenser och prefix. Du
kan skifta mellan att använda
prefix och grundpotensform. Du
har god förståelse för
kvadratrötter och kvadrattal
och förstår sambandet mellan
dem. Du har lätt för att lösa
problem som innehåller någon
eller båda av dessa.
Din redovisning är enkel att
följa och förstå. Den är tydlig
och strukturerad och alla steg i
lösningen förklaras. Den
matematiska terminologin är
korrekt.
Du förstår prioriteringsregeln
till fullo.
Download