Rubrik för LPP /arbetsområde

LOKAL PEDAGOGISK PLANERING (LPP)
Upprättad av: Maria Lindqvist och Carin Lindefors
Lommarskolan Datum: 2015-09-04
Kunskapskrav: Taluppfattning år 7-8
Du kommer att bedömas i de gruppuppgifter samt de enskilda uppgifter som du lämnar in i mattemappen. I
bedömningen kommer vi att titta på du löst uppgifterna och hur väl du redovisar dina lösningar.
Bedömnings-aspekter
Lägre ------------------------------------------------------------------------------------Högre
Talsystemet och
prioriterings-regeln
Du förstår hur talsystemet är
uppbyggt och kan göra
beräkningar med positiva
heltal och decimaltal. Det kan
dock finnas brister när du
löser uppgifter med negativa
tal.
Du förstår hur talsystemet är
uppbyggt och du har inga
problem att göra beräkningar
med positiva och negativa tal men
du kan ha problem och behöver
ibland hjälp när det gäller något
av räknesätten. Du förstår och
kan använda prioriteringsregeln.
Du har mycket god förståelse
för hur talsystemet är uppbyggt
och har inga som helst problem
att göra beräkningar.
Potenser/ kvadratrötter
Du kan skriva om enkla tal
från potensform till vanlig
form och tvärtom.
Beräkningar i grundpotensform
är inget problem för dig. Du kan
använda grundpotensform i
problemlösning.
Din redovisning
Din redovisning går att följa
men saknar vissa steg i
lösningen.
Du kan skriva om enkla tal från
potensform/ grundpotensform
till vanlig form och tvärtom. Du
kan göra enklare beräkningar
med tal i grundpotensform.
Din redovisning är tydlig och du
förklarar alla steg i din lösning.
Du förstår prioriteringsregeln
till fullo.
Din redovisning är enkel att
följa och förstå. Den är tydlig
och strukturerad och alla steg i
lösningen förklaras. Den
matematiska terminologin är
korrekt.