Formula 8 – kapitel 2 10 Potenser

advertisement
Formula 8 – kapitel 2
10 Potenser
Skriv i potensform.
1
a) 2 · 2 = ______
b) 2 · 2 · 2 = ______
c) 2 · 2 · 2 · 2 · 2 = ______
2
a) 5 · 5 · 5 · 5 = ______
b) 0,5 · 0,5 = ______
c) 9 · 9 · 9 · 9 · 9 · 9 = ______
Vilket tal står frågetecknet för?
3
a) ?3 = 8
? = ____
b) ?2 = 49
? = ____
c) ?2 = 81
? = ____
4
a) ?3 = 64
? = ____
b) ?3 = 125
? = ____
c) ?4 = 16
? = ____
5
a) ?2 = 0,01
? = ____
b) ?2 = 0,04
? = ____
c) ?2 = 0,49
? = ____
6
a) ?3 = 0,001 ? = ____
b) ?3 = 0,008
? = ____
c) ?3 = 0,027
? = ____
7
a) 2? = 32
b) 3? = 81
? = ____
c) 5? = 625
? = ____
8
a) 0,3? = 0,09 ? = ____
b) 0,4? = 0,064 ? = ____
c) 0,2? = 0,0016 ? = ____
9
a) 10? = 10
b) 10? = 1 000
c) 10? = 100 000 ? = ____
? = ____
? = ____
? = ____
Beräkna
10
a) 52 = ______
b) 33 = ______
c) 44 = ______
11
a) 0,22 = ______
b) 0,13 = ______
c) 0,52 = ______
Skriv i grundpotensform.
12
a) 250 = __________
b) 2 500 = __________
c) 25 000 = __________
13
a) 985 = __________
b) 750 000 = __________
c) 5 500 000 = __________
14
a) 65 = __________
b) 37 000 = __________
c) 225 000 = __________
Vilket tal står frågetecknet för?
15
a) 3,75 · 10? = 37,5
? = ____
b) 3,75 · 10? = 375
16
a) 3,75 · 10? = 37 500
? = ____
b) 6,75 · 10? = 67 500 ? = ____
17
a) 9,3 · 10? = 9 300
? = ____
b) 8,4 · 10? = 8 400 000 ? = ____
© Gleerups Utbildning AB.
Detta material är en del av Formula 8 interaktiv lärarbok.
Får skrivas ut, kopieras och användas under giltig licenstid.
? = ____
Download