Läxschema förberedelser samt färdighetsträning

VECKOUPPGIFT VECKA 6
Läxschema
förberedelser samt
färdighetsträning
MÅNDAG
Läs igenom Happy kapitel Space page 47-48
(Ni som har inläsningstjänst eller cd lyssnar samtidigt.)
Titta på bilderna och fundera över vad det handlar om.
TISDAG
Träna de glosor du valt samt läs texten om Space högt för dig själv. Välj ut några nyckelord.
ONSDAG
Lyssna på cd:n till Formula. Kapitel 3. Procent betyder hundradel.
Matematikhuset, Mellan, Tal och algebra, Procent samt Från decimaltal
TORSDAG
Lyssna på cd:n till Formula. Kapitel 3. Realisation m.m.
Läs igenom lathunden för berättelser (gäller träslöjdsgruppen)
Läs igenom Pjäsen (gäller syslöjdsgruppen)
FREDAG
Träna de glosor du valt samt fundera ut vad du vill säga om dina nyckelord.
Träna blå rutan här under om du inte redan kan den.
𝟏
𝟐
𝟏
𝟒
= 0,5 = 50 %
= 0,25 = 25 %
𝟏
𝟓
𝟏
𝟏𝟎
= 0,2 = 20 %
= 0,1 = 10 %