Du ska kunna:Kunna förklara talet p

advertisement
Matematik 1B 1 Numerisk räkning
AW R Sibe
Du kommer att kunna:
 förklara begrepp t ex. produkt, potens, och
grundpotensform
 räkna i rätt ordning (prioriteringsreglerna)
 räkna med negativa tal
 något om primtal och delbarhet med 2, 3 och 5
 förkorta och förlänga bråk
 räkna med bråk i 4 räknesätt
 redogöra för räkneregler för potenser
 tolka, skriva och räkna med tal i
grundpotensform
 använda miniräknare för att beräkna potenser
 kunna de vanligaste prefixen, kilo (k), deci (d)
centi (c) och milli (m)
 förstå, skriva och läsa tal i binär form
 avrunda ett svar till rätt antal värdesiffror
Vecka GÖR FÖRST
De fyra räknesätten 4001 4002 4003 4004 4006
4007 4008 4009 1012 1013 1015 1016 1017
GÖR SEDAN
4005 4010 4011 1014 1018 1019
1020
Flera räknesätt i samma uppgift, Räknaren 1021 1022
1023 1024 1026 1027 1032 1033 1034
1035 1036 1037 1038 1042 1043 1044 1045
Negativa tal 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053
1054 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1065 1066
1068 1070 1071 1075 1076 1077 1079 1080 1082
1083 1084 1085
Primtal och delbarhet 1086 1087 1088 1089 1090
1091 1092 1094ab 1096
1025
1040
1046
1055
1072
1078
1028 1029 1030 1031 1039
1041
Bråk, förlängning och förkortning 1101 1102 1103
1104 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1115 1117
1118 1119 1120 1121 1122
1105 1106 1107
1114 1116
1123
1062 1063 1064 1067 1069
1073 1074
1081
1093 1094c 1095 1097 1098 1099
1100
Bråk add. och subtrktion 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130
Bråk, mult. och division 1131 1132 1136 1137
1133 1134 1135 1138
Praktisk bråkräkning
1139 1140 1141 1142 1143 1145
Bråktal och decimaltal 1153 1154
1144 1146 1147 1148
1155 1156
Potenser, räkneregler 1157 1158 1159 1163 1164
1165 1167 1168 1173 1175
Tiopotenser, potenser med räknare. 1179 1180 1181
1182 1183 1184 1187 1188 1191 1192 1193
11971200 1201 1203 1207 1208 1210
1160
1171
1185
1196
1202
Prefix 1212 1213 1214 1219 1220 1221 1224
1215 1216 1217 1218 1222 1223
Binära tal 1225 1226 1227 1228
Mer om potenser 1231 1232 1234 1235 1237 1238
1161
1172
1186
1198
1204
1162
1174
1189
1199
1205
1166 1169 1170
1176 1177 1178
1190 1194 1195
1206 1209 1211
1229 1230
1233 1236 1239 1240 1241 1242
1243 1244
Avrundning och värdesiffor 1245 1246 1247 1248
1251 1253 1254 1260 1262 1266
1249 1250 1252 1255 1256 1257 1258 1259 1261 1267 1268
1263 1264 1265
Sammanfattning s 70-71
Ev fördjupning s 69
Blandade uppgifter 1277 1278 1279 1280 1283
Blandade uppgifter 1282 1284 1287
1285 1286 1288 1290 1291 1292ab 1293 1294
1289 1292c 1297 1299 1302 1304
1295 1296 1298 1300 1301 1303 1305 1312 1314 1306 1307 1308 1309 1310 1311
1316 1317 1319 1320 1321 1325 1327
1313 1314 1318 1322 1323 1324
1326 1328 1329 1330 1331 1332
1333
Övningstest s 79-81
Ev utmaningar
Prov på kapitel 1
Download