Tankekarta

advertisement
Positionssystemet
Att kunna
använda
miniräknare
Faktorisering
Primtal
Prioriterings
regler
Vad är bråk?
Numerisk
räkning
Binära tal
(Ma1bc)
Problemlösning
Att veta i vilken ordning man
räknar de olika räknesätten
De fyra
räknesätt
Bråk
Förlänga och
förkorta
De fyra
räknesätt
Negativa tal
Potenser
Räkneregler
10-potenser
Prefix
Grundpotensform
Download