Planering för kapitlet ”Geometri” år 8, HT 2007

advertisement
Planering för kapitlet ”Mer om tal” HT 2010
8A
Ma-lektioner: tisdagar, torsdagar och fredagar.
OBS! Detta är uppgifter som är obligatoriska.
Du väljer själv om du vill göra flera tal.
Grön kurs
Blå kurs
1.
Minns du tiosystemet?
Decimaler, Mult m 10, 100, 1000
tal 1-11, spel s.9
tal 1-16
Mult med positiva tal mindre än 1
Kan svaret bli mindre när man mult?
tal 12-17, 18-21, 22-25
tal 17-28
2.
Färdigt senast
v.36
3.
Kan svaret bli större när man dividerar?
Kan svaret bli större när man dividerar?
tal 31-37, 39, 40 (om du vill lära dig mer: 46-51)
tal 33-41
4.
Vad kostar biten? Hur många får man ut?
tal 52-55, 57-58
Partytime
tal 29-32
5.
Tal som är mindre än noll, Negativa tal
tal 59-65, 66-74
Negativa tal
tal 42-45
6.
Räkna med negativa tal
tal 75-81, 84, 86 (om du vill lära dig mer: 87-88)
v. 37
Räkna med negativa tal
tal 48-53
7.
Tal i potensform
tal 89-95 (om du vill lära dig mer: 98-99)
Potenser är samma tal flera ggr
tal 54-62b) (ej c)
8.
Diagnos
(Görs under lektionstid, EJ hemma)
v.38
9.
Spårval
Görs efter rättad diagnos
10.
Arbete blått spår/ rött spår
Det finns ett flertal arbetsblad och repetitionsuppgifter att arbeta med innan
provet. Säg till mig så får du material!
v.39-40
11.
Prov
torsdag den 7/10 del A
samt fredag den 8/10 del B v.40
OBS! Din ständiga läxa är att alltid ligga i takt med
planeringen. Du får ut mer av genomgångarna då!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards