Vatten (surt och basiskt)

advertisement
Januari 2015
Namn:___________________
Vatten (syrer, baser och salter).
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om:












vattnets kretslopp
rent(!) vatten
vatten som lösningsmedel
vattenmolekylens byggnad och egenskaper
vad som gör en lösning sur eller basisk
pH-skalan
indikatorer
olika syror
några baser
vad ett salt är
neutralisation
försurning: orsaker, effekter och lösningar
Under perioden kan du visa i vilken grad du behärskar förmågorna
E
C
A
Förmåga att använda kemins begrepp, modeller
och teorier som rör samhället, naturen och inuti
människan.
Förmåga att beskriva och förklara kemiska
samband i samhället, naturen och inuti
människan.
Förmåga att föra resonemang som rör kemiska
samband i samhället, naturen och inuti
människan.
Förmåga att använda kunskaper i kemi för att
granska information.
Förmåga att kommunicera och ta ställning i
frågor som rör energi, hälsa, miljö och samhälle.
(Förmåga att genomföra systematiska
undersökningar i kemi.)
Detta visar du genom:



att delta aktivt i diskussioner och resonemang på lektionstid.
genomföra och dokumentera laborationer
prov/redovisning (fredag 13 februarir 2015)
Christina
Download