s07 radio på ntytt sätt

advertisement
Ove Tedenstig
(The one man University of BASIC RESEARCH, SWEDEN)
Hovslagaregatan 13C
330 17 Rydaholm
Tel: 0472/20246
Email: [email protected]
Website: http://www.oveted.freehostia.com
Dokumentnamn: radio på nytt sätt
Datum: 2011 maj 25
Till :
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Avdelning Fysik
Stockholms Universitet, Avdelning Fysik
Radiovågor på nytt sätt ?
Normalt genereras radiovågor i svängningskretsar innehållande både elektriska och magnetiska
element. Man säger därför att en radiovåg består av både elektriska och magnetiska fält omväxlande,
en så kallad elektromagnetisk våg.
Frågan är hur man skall se på följande experiment :
Två kondensatorplattor befinner sig på det gemensamma avståndet D. Den kondensator som dessa
plattor utgör laddas upp med en hög spänning från en extern spänningskälla. Därefter kopplas
spänningskällan bort.
Vi vet nu att denna spänning ligger kvar på kondensatorplattorna så läånge som ingen urladdning
tillåtes ske. Sålunda om man kontrollmäter spänningen efter en viss tid, skall kondensatorn
fortfarande uppvisa den spänning den fått vid laddningen.
Nu utsätter vi den ena kondensatorplattan för en vibration så att den gemensamma avståndet D
förändras i takt med vibrationen. Vi vet att kondensatorn försöker att behålla sin laddning
oförändrad, vilket resulterar i att då avståndet minskar, spänningen minskar och om avståndet
minskar, spänningen ökar. Detta eftersom produkten av spänning och kapacitans är konstant.
Den intressanta frågan är nu : om en sådan oscillation pålägges de båda plattorna så att dess
kapacitans varierar i takt med oscillationen, någon energiförlust uppstår ?
Detta kan konstateras genom att mäta spänningen öve kiondensatorn som funktion v tiden ,
amplituden på oscillationen samt dess frekvens .
Om en spänningsförlust uppstår måste detta betyda att anordningen strålar ut energi i form av ett
elektriskt fält, troligen ej ett elektro-magnetiskt fält eftersom inga magnetiska element är inblandade
i anordningen.
Detta som strålar ut skulle i så fall vara en form av radiovåg som endast innehåller en elektriskt
fältvektor.
Troligen finns idag ingen teoretisk möjlighet att avgöra hur det förhåller sig med detta, endast ett
experiment under väl kontrollerade former kan avgöra frågan.
Ove
Brevet har inte besvarats 2011 april 20, författarens anmärkning.
Download