Fiska i Gnosjö kommun

advertisement
Fiska i
Gnosjö kommun
3
Hären med flera sjöars Fiskevårdsområde 478,9 ha
Sjöar: Hären, Kärven, Svanhalsen, Gnosjösjön, Hagasjön, Gärdessjön, Sjöarpssjön och Sunnerbosjön.
Fiskarter: Abborre, brax, gädda, gös,
mört, sutare och ål.
Korttyper: Dagkort, veckokort, årskort
och angelkort.
1
Nissasjöarnas Fiskevårdsområde
694 ha
Sjöar: N Gussjön, Hammarsjön, Viksjön,
S Gussjön, samt Nissan från Alabo Stock
till N Gussjön, sträckan Hammarsjön till
Algutstorpssjön o.s.v. till bron vid Båraryd.
Fiskarter: Abborre, gädda, gös, ål, öring.
Korttyper: Dygnskort, veckokort, årskort
samt angelkort.
Fiskekort köpes hos:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
Stift. Isabergtoppen....tel. 0370-33 93 00
Hestravikens
Wärdshus......................tel. 0370-33 68 00
Gipro Fiske........................tel. 0371-142 40
2
Nässjöns Fiskevårdsområde
39,6 ha
Nässjön
Fiskarter: Abborre, gädda, mört, sutare
och ål.
Fiskekort köpes hos:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
Shell Gnosjö.....................tel. 0370-917 50
X:et konfektyr, Gnosjö....tel. 0370-926 80
Camp Välorna,
Caravan Club ...............tel. 0370-32 50 57
Gipro Fiske........................tel. 0371-142 40
4
Albosjöns med flera sjöars Fiskevårdsområde 81,1 ha
Sjöar: Albosjön, Ladugårdssjön, Björsbosjön, Björsbogöl och Väsets göl.
Fiskarter: Abborre, gädda, brax, mört,
sutare och ål.
Korttyper: Dagkort, veckokort, månadskort, årskort, pimpelkort, angelkort samt
kort för långrev.
Fiskkort köpes hos:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
Karins Lanthandel............tel. 0370-824 35
Korttyper: Dagkort, månadskort och
årskort.
5
Fiskekort köpes hos:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
Sjöar: Hästhultasjön, Marsåsgöl, Andersbogöl, Hundsjögöl och Helvetesgölen.
Hästhultasjöns Fiskevårdsområde
170 ha
Fiskarter: Abborre, brax, gädda och mört.
Korttyper: Dygnskort, veckokort, månadskort, säsongskort och årskort.
Fiskekort köpes hos:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
X:et konfektyr, Gnosjö....tel. 0370-926 80
Kiosken, Hillerstorp.........tel. 0370-220 36
Ågårds
Lantgårdscamping...........tel. 0370-220 07
6
Marieströmsdammens Sportfiskevatten 5,3 ha
jer varje kort.
Fiskekort köper du hos:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
Stift. Isabergtoppen....tel. 0370-33 93 00
9
Ekhultssjöarnas Fiskevårdsområde
135 ha
Sjöar: Ekhultasjön, Kramphultasjön,
Östersjön och Springsgöl
Marieströmsdamm (s.k. put and take).
Fiskarter: Abborre, gädda, sik, sutare, ål
och mört.
Fiskarter: Regnbåge upp till 1,5 kg
Korttyper: Dagkort, årskort och angelkort.
Korttyper: Dagkort, max 3 fiskar per kort.
Fiskeregler och övriga upplysningar finns
vid automaten.
Fiskekort köpes hos:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
Fiskekort köper du hos:
Kort löses i automaten placerad vid västra
sidan av dammen. För mer info se:
www.fk-fenan.se
10
7
Götarpssjöns Fiskevårdsområde
53,5 ha Götarpssjön
Fiskarter: Abborre, gädda och mört.
Korttyper: Dagkort, veckokort, säsongskort och angelkort.
Fiskekort köpes hos:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
8
Mossasjöns Sportfiskevatten
3,2 ha Mossasjön
Fiskarter: Laxartad fisk från 0,5-1,5 kg
Korttyper: Dagkort, max 3 fiskar per kort.
Fiskeförbud och övriga upplysningar, se
fiskeklubbens PM och karta som medföl-
Skärvsjöns Fiskevårdsområde
154 ha Skärvsjön
Fiskarter: Abborre, gädda, mört och sik.
Korttyper: Dagkort, veckokort, månadskort, årskort och säsongskort
Fiskekort köpes hos:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
11
Flaten och Mosjöns Fiskevårdområde 446,2 ha
Sjöar: Flaten och Mosjön
Fiskarter: Abborre, brax, gädda, lake,
sutare, mört och ål.
Korttyper: Dagkort, veckokort, årskort
och angelkort.
Fiskekort köper du hos:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
Flatenbadets Camping...tel. 0370-250 66
Eivinds Allbutik.................tel. 0370-220 75
Fischarten: Barsch, Brasse, Hecht, Zander, Plötze, Schleie und Aal.
Kartentypen: Tageskarte, Wochenkarte
und Jahreskarte.
1
Angelgebiet Nissasjöarna
694 ha
Eingehende Seen: Nördl. Gussjön,
Hammarsjön, Viksjön, Südl. Gussjön
und Nissan von Alabo Stock bis Nördl.
Gussjön, die strecke Hammarsjön bis
Algutstorpssjön und so weiter bis zur
Brücke bei Båraryd.
Fischarten: Barsch, Hecht, Zander, Aal,
Forelle.
Kartentypen: Tageskarte, Wochenkarte
und Jahreskarte.
Angelkarten gibt es bei:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
Stift. Isabergtoppen....tel. 0370-33 93 00
Hestravikens
Wärdshus......................tel. 0370-33 68 00
Gipro Fiske........................tel. 0371-142 40
2
Angelgebiet Nässjön
39,6 ha
Nässjön
Fischarten: Barsch, Hecht, Plötze,
Schleie und Aal.
Kartentypen: Tageskarte, Monatskarte
und Jahreskarte.
Angelkarten gibt es bei:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
Angelkarten gibt es bei:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
Shell Gnosjö.....................tel. 0370-917 50
X:et konfektyr, Gnosjö....tel. 0370-926 80
Camp Välorna,
Caravan Club ...............tel. 0370-32 50 57
Gipro Fiske........................tel. 0371-142 40
4
Angelgebiet Albosjön mit mehreren
Seen 81,1 ha
Eingehende Seen: Albosjön, Ladugårdssjön, Björsbosjön, Björsbogöl und Väsets
göl.
Fischarten: Barsch, Hecht, Brasse,
Plötze, Schleie und Aal.
Kartentypen: Tageskarte, Wochenkarte,
Monatskarte, Jahreskarte, Angelkarte und
Übersichtskarte für Langleinen/Grundleinenfischen.
Angelkarten gibt es bei:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
Karins Lanthandel............tel. 0370-824 35
5
Angelgebiet Hästhultasjön
170 ha
Eingehende Seen: Hästhultasjön,
Marsåsgöl, Andersbogöl, Hundsjögöl und
Helvetesgölen.
Fischarten: Barsch, Brasse, Hecht, Plötze.
3
Angelgebiet Hären mit mehreren
Seen
478,9 ha
Eingehende Seen: Hären, Kärven, Svanhalsen, Gnosjösjön, Hagasjön, Gärdessjön, Sjöarpssjön und Sunnerbosjön.
Kartentypen: Tageskarte, Wochenkarte,
Monatskarte, Saisonkarte und Jahreskarte.
Angelkarten gibt es bei:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
X:et konfektyr, Gnosjö....tel. 0370-926 80
Kiosken, Hillerstorp.........tel. 0370-220 36
Ågårds Lantg.camping...tel. 0370-220 07
Angelkarten gibt es bei:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
Stift. Isabergtoppen....tel. 0370-33 93 00
6
9
Eingehendes Gewässer: Marieströmsdamm mit put and take. (Einsatz von
Fischen die geangelt werden können.)
Eingehende Seen: Ekhultasjön, Kramphultasjön, Östersjön und Springsgöl.
Marieströmsdammens Sportfischereigewässer 5,3 ha
Fischarten: Regenbogen bis 1,5 kg.
Kartentypen: Tageskarte, maximal
3 Fische pro Karte. Angelregeln und
weitere Informationen finden Sie am
Kartenautomat.
Angelkarten gibt es bei:
Auf de westlichen Seite des Teiches steht
ein Automat an dem Sie ihre Angelerlaubnis erwerben können. Mer Information
finden Sie unter: www.fk-fenan.se
7
Angelgebiet Götarpssjön
53,5 ha Götarpssjön
Angelgebiet Ekhultssjöarna
135 ha
Fischarten: Barsch, Hecht, Maräne,
Schleie, Aal und Plötze.
Kartentypen: Tageskarte und Jahreskarte.
Angelkarten gibt es bei:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
10
Angelgebiet Skärvsjön
154 ha Skärvsjön
Fischarten: Barsch, Hecht, Plötze und
Maräne.
Fischarten: Barsch, Hecht und Plötze.
Kartentypen: Tageskarte, Wochenkarte,
Monatskarte, Jahreskarte und Saisonkarte.
Karten-typen: Tageskarte, Wochenkarte
und Saisonskarte.
Angelkarten gibt es bei:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
Angelkarten gibt es bei:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
8
Mossasjöns Sportfischereigewässer 3,2 ha
Mossasjön
Fischarten: Lachsartige Fische von 0,51,5 kg
Kartentypen: Tageskarte, maximal 3
Fische pro Karte. Informationen zum
Angelverbot weitere Informationen finden
Sie im Regelwerk des Angelvereins und
dessen Übersichtskarte die mit jeder
Angelerlubnis ausgegeben wird.
11
Angelgebiet Flaten und Mosjön
446,2 ha
Eingehende Seen: Flaten und Mosjön
Fischarten: Barsch, Brasse, Hecht,
Quappe, Schleie, Plötze und Aal.
Kartentypen: Tageskarte, Wochenkarte
und Jahreskarte.
Angelkarten gibt es bei:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
Flatenbadets Camping...tel. 0370-250 66
Eivinds Allbutik.................tel. 0370-220 75
3
Hären with several lakes Fishing
area
478,9 ha
Lakes: Hären, Kärven, Svanhalsen, Gnosjösjön, Hagasjön, Gärdessjön, Sjöarpssjön and Sunnerbosjön.
Species of fish: Bass, bream, pike, zander, dace, tench and European eels.
Type of licenses: Daycard, weekly card
and annual pass.
1
Nissasjöarnas Fishing Area
694 ha
Lakes: N Gussjön, Hammarsjön, Viksjön,
S Gussjön, and Nissan from Alabo Stock
to N Gussjön, the distance from Hammarsjön to Algutstorpssjön and so on to
the bridge at Båraryd.
Fishing license can be bought at:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
Shell Gnosjö.....................tel. 0370-917 50
X:et konfektyr, Gnosjö....tel. 0370-926 80
Camp Välorna,
Caravan Club ...............tel. 0370-32 50 57
Gipro Fiske........................tel. 0371-142 40
4
Albosjöns with several lakes
Fishing area
81,1 ha
Species of fish: Bass, pike, zander,
European eels, trout.
Lakes: Albosjön, Ladugårdssjön, Björsbosjön, Björsbogöl and Väsets göl.
Type of licenses: Daycard, weekly card
and annual pass.
Species of fish: Bass, pike, bream, dace,
tench and European eels.
Fishing license can be bought at:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
Stift. Isabergtoppen....tel. 0370-33 93 00
Hestravikens
Wärdshus......................tel. 0370-33 68 00
Gipro Fiske........................tel. 0371-142 40
Type of licenses: Daycard, weekly card,
monthly season ticket, annual pass,
icefishing-card, and also card for longline.
2
Nässjöns Fishing area
39,6 ha
Nässjön
Species of fish: Bass, pike, dace, tench,
European eels.
Type of licenses: Daycard, monthly season ticket and annual pass.
Fishing license can be bought at:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
Fishing license can be bought at:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
Karins Lanthandel............tel. 0370-824 35
5
Hästhultasjöns Fishing area
170 ha
Lakes: Hästhultasjön, Marsåsgöl,
Andersbogöl, Hundsjögöl and Helvetesgölen.
Species of fish: Bass, bream, pike, dace.
Type of licenses: Daycard, weekly card,
monthly season ticket, season ticket and
annual pass.
Fishing license can be bought at:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
X:et konfektyr, Gnosjö....tel. 0370-926 80
Kiosken, Hillerstorp.........tel. 0370-220 36
Ågårds Lantg.camping...tel. 0370-220 07
6
Marieströmsdammens Sport
fishing water
5,3 ha
Marieströmsdamm (put and take).
Species of fish: Rainbow trout up to 3,3
lbs.
Type of licenses: Daycard, maximum of
3 fish per card. Fishing rules and other
information is at the ticket machine.
Fishing license can be bought at:
Cards can be bought from the ticket
machine, located at the west side of the
pond. For more info see: www.fk-fenan.se
7
Götarpssjöns Fishing area
53,5 ha
Götarpssjön
Species of fish: Bass, pike and dace.
Type of licenses: Daycard, weekly card
and season ticket.
Fishing license can be bought at:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
Fishing license can be bought at:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
Stift. Isabergtoppen....tel. 0370-33 93 00
9
Ekhultasjöarnas Fishing area
135 ha
Lakes: Ekhultasjön, Kramphultasjön,
Östersjön and Springsgöl
Species of fish: Bass, pike, whitefish,
tench, European eels and dace.
Type of licenses: Daycard and annual
pass.
Fishing license can be bought at:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
10
Skärvsjöns Fishing area
154 ha Skärvsjön
Species of fish: Bass, pike, dace and
whitefish.
Type of licenses: Daycard, weekly card,
monthly season ticket, annual pass and
season ticket.
Fishing license can be bought at:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
11
Flaten and Mosjöns Fishing area
446,2 ha
Lakes: Flaten och Mosjön
8
Mossasjöns Sport fishing water
3,2 ha
Mossasjön
Species of fish: Bass, bream, pike, burbot, tench, dace and eel.
Species of fish: Salmon family fish from
1,1-3,3 lbs.
Type of licenses: Daycard, weekly card
and annual pass.
Type of licenses: Daycard, maximum of
3 fish per card. Fishing rules and other
information, see the fishing club’s memo
and map that comes with each card.
Fishing license can be bought at:
Konsum Gnosjö...........tel. 0370-33 38 80
Flatenbadets Camping...tel. 0370-250 66
Eivinds Allbutik.................tel. 0370-220 75
Några råd
- Håll naturen ren. Var varsam mot växter
och djur. Tänk på brandfaran.
- Nonchalera ej drunkningsrisken. Var
försiktig i båtar, på bryggor, strömmar och
på isarna.
Additional information
- Sjödjupskartor hittar du på
www.gnosjo.se, sök efter fiske.
- Keep nature clean. Be gentle on plants
and animals. Think of fire danger.
- Do not ignore the risk of drowning. Be
careful in boats, on bridges, streams and
on the ice.
Zusätzliche Informationen
- Halten Sie die Natur sauber. Gehen Sie
vorsichtig mit Pflanzen und Tieren um.
Denken Sie an Brandgefahr!
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit
Booten, wenn sie sich auf Stegen aufhalten, in der Nähe von Aus- und einflüssen
und auf dem Eis. Ignorieren Sie nicht die
Gefahr des Ertrinkens.
www.gnosjo.se
Mer information om sportfiske inom kommunen får du
genom turistinformationen.
Besöksadress: Storgatan 8, Gnosjö
Telefon: 0370-33 10 41
E-post: [email protected]
Broschyren är utgiven av Gnosjö kommun i
samarbete med fiskevårdsområdena.
Fiskevårdsområde, se baksidan
Vandringsled/Marked trail/Fussweg
Fågeltorn/Bird watching tower/Vogelturm
Båtuthyrning/Boats rental/Bootsausleihe
Båtramp/Boatramp/Bootsrampe
Badplats/Bath/Badeplatz
Höglandsleden
Töllstorpasjön runt
Järnbärarleden/Kävsjölänken
Teckenförklaring
0
Download