Sammanställd statistik för 2007

advertisement
Här kan du se hur din kommun mår ekonomiskt
enligt statistik för 20071231
från Statistiska centralbyrån
Resultat och Balansräkning kommuner
efter Kommun, År och Nyckeltal.
Plats i länet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Plats i länet
sorterat efter
långfristiga
skulder
Plats i
landet
18
29
52
79
124
135
170
180
181
184
188
235
287
Plats i
landet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
25
38
73
88
158
168
169
170
178
187
190
278
Kommun
Gislaved
Vaggeryd **
Värnamo *
Tranås
Jönköping
Gnosjö
Nässjö
Eksjö
Sävsjö
Vetlanda
Habo
Aneby
Mullsjö
Kommun
Gislaved
Värnamo *
Vaggeryd **
Tranås
Jönköping
Eksjö
Nässjö
Gnosjö
Aneby
Habo
Vetlanda
Sävsjö
Mullsjö ***
Soliditet enligt
balansräkningen,
%
77
75
71
67
58
56
50
48
48
47
46
34
3
Långfristiga
skulder,
kr/ invånare
0
48
971
3195
4049
9802
10835
11128
11184
11902
12621
12819
35978
Kommentar
Soliditet
är ett så kallat nyckeltal.
Ju högre desto bättre,
dvs desto bättre
kreditvärdighet.
Om t ex ett företag har
för låg soliditet när en
bank tar kreditupplysning,
så får inte företaget låna
pengar.
Blir soliditeten för ett
företag alltför låg så finns
risk för konkurs.
Kortfristiga
skulder,
kr/inv
( tex
leverantörsskulder,
semesterlöneskulden
20071231)
7355
8266
8873
8125
9617
7908
12778
8441
8202
6318
8548
7121
7602
Totala
skulder,
kr/
invånare
7355
8314
9844
11320
13666
17710
23613
19569
19386
18220
21169
19940
43580
Kommentarer
*
Värnamo kommun har inga lån sedan 2004.
Summan 48 kr/kommuninvånare är bokföringstekniskt från ett "gammalt" lån från innan
kommunsammanslagningen på ca 1,5 miljoner kr, som finns i ett vilande kommunalt bolag.
Om man ser till fler så kallade nyckeltal än ovan redovisade, så ligger Värnamo på första plats i länet och
Gislaved på andra.
**
Vaggeryds kommun har egentligen en bättre soliditet än statistiken visar. De redovisar pensionsskulden
på ett annat sätt än övriga.
***
Mullsjö kommun har till skillnad mot andra kommuner lånat ut pengar till sina kommunala bolag istället
för att bolagen lånat i bank och kommunen skrivit ansvarsförbindelse. Nettolåneskulden 20071231 skulle med hänsyn
till detta då ha varit 160 mkr, och detta skulle då innebära att innevånarnas skuldandel var ca 22 700 kr/inv. Detta påverkar
dock inte soliditeten.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards