Nyckeltal – ett sätt att styra företaget mot framgång

advertisement
Nyckeltal – ett sätt att styra
företaget mot framgång
Anders Johrén [email protected]
Ekonomiskt tänkande….
Verksamhet
(mått)
Ekonomi
kvalitet
produktivitet
effektivitet
intäkter
kostnader
ekonomisk ställning
resultat (kr)
Personal
motivation
(ord)
kompetens
ledarskap
engagemang
Styrdrömmen
Framgång
Nuläge
Nyckeltal
Ett tal vi intresserar oss för!
Intresse
Jämförelsebas
Ofta används
jämförelser...
UPPLEVD VERKLIGHET
UPPMÄTT VERKLIGHET
Bra
Dålig
Bra
Toppen!
Hallå?!
Vakna
Dålig
Hurdå?
Vad fel?
Hjälp!
Nyckeltalslogik
Personal ->
Verksamhet ->
Framgång
Kompetens
Hälsa
Ålder
Bakgrund
Utbildning
Personalomsättning
…………..
Produktivitet
Kvalitet
Kund
Inköp
…………..
Ekonomisk resultat
Räntabilitet
Verksamhetsmål
………………..
………………..
Nyckeltal – olika syften
•
•
•
•
•
•
Legitimitet
Lärande
Kontroll
Mobilisering
Belöning
Rapportering
Ambition och perspektiv
Presentationsambition
Perspektiv
Ledningsperspektivet
Kapitalmarknadsperspektivet
Personalmarknadsperspektivet
Samhällsperspektivet
Synliggöra
Beskriva samband
Dramatisera
”vi prioriterar”
”vår produktionsfunktion”
”vi lyfter fram”
”vi förvaltar”
”vi når resultat”
”vår framgång”
”vårt
”vår organisation din
”vår organisation –
erbjudande” framtid – vår framgång” bästa arbetsgivaren!”
”vi sköter oss”
”vi bidrar”
”vi tar ansvar”
Nyckeltal
- från vårt perspektiv
MÄT
JÄMFÖR
ANALYSERA
AGERA
Download