myohliv AB - workshop, strategi och metoder för ökad lönsamhet och

advertisement
Försäljningsstrategi och metoder
workshop för teknikorganisationer
myohliv AB - din partner från
försäljning till leverans.
!
!
Målgrupp: Alla som möter kunder,
ledningsgrupp.
Genomgång av:
- Målens betydelse, visualisering.
- Kommunikation, övningar.
- ”Brus” och aktiv försäljning.
- Riv hindren för dig och kunden.
- CRM
- Vägen till målet visualiserad.
!
Ta kontroll över ert företags lönsamhet och försäljning
Vi på myohliv har lång erfarenhet inom ledning och försäljning. Erfarenheten delar vi
gärna med oss med dig, dock med ett villkor, nämligen att du är beredd att utvecklas i
din roll eller för ditt team. Vi vill ha dig som kund om du vill vara framgångsrik och
utvecklas.
Vi ser till att du lyckas med dina försäljnings och lönsamhetsmål.
Strategi och metoder som leder till pro-aktivitet
Vi skapar ett mervärde för ditt team. Våra verktyg och metoder bygger på att vi utgår
ifrån era behov och förutsättningar. Era system och nyckeltal används som underlag till
workshopen.
Var: Lämplig konferenslokal.
Hur: Workshop, 3-10 personer.
Tiden: 2 dagar / grupp.
Innan: Intervju med ansvarig chef (ca
3 timmar)
Efter: Uppföljning i grupp på kommande möte. Återkoppling till chef.
Vi rekommenderar även operativt rådgivningsavtal, detta säkerställer kontinuitet och vidare utveckling.
Vi ser till att ni får bättre användning av den kunskap som ni redan har och tillför både ny
Resultat: - Ökad kunskap inom försäljning.
- GAP analys, nu/önskat läge.
- Visualisering av GAP.
- Verktyg som bygger på era nyckeltal.
- Helhetssyn för planering av resurser
och försäljning.
- ”Aha” känsla.
och att arbetssätt blir enklare och effektivare samt bättre balans i vardagen.
!
!
!
Investering: 45 000kr / grupp.
Villkor: Vid kurser på plats hos er
tillkommer distanskostnader utanför
Stockholm. Moms tillkommer, 30 dagar netto.
!
Mer information och beställning:
Kristian Windahl, 0734-38 24 34,
Skype: myohliv, [email protected]
kunskap och ett förhållningssätt som ger en uppfattning om mängden arbete för att
uppnå uppsatta försäljningsmål. Med rätt strategi och metod så är målen nära!
Metod och resultat
Vi intervjuar den ansvariga chefen för att förstå era mål och utmaningar. Under workshop
kommer vi använda era nyckeltal och termer så att deltagarna får förankring i det
vardagliga arbetet. Med fördel delas dagarna med 1-2 veckor mellanrum.
Resultatet blir mätbart. T ex ökat antal offerter, ökat antal affärer med ökad lönsamhet
myohliv din partner
Din partner i din framgång, vi på myohliv, har lång erfarenhet från konsulting, försäljning
av både produkter och projekt. Våra tidigare roller har bla varit konstruktör, konsult,
avdelningschef, projektledare, teamledare, säljchef och VD.
Konfidentiellt
All information som kommer oss tillhanda under samtal och möten behandlas
konfidentiellt.
Vill du stärka ert företags lönsamhet och försäljning?
Då rekommenderar vi denna workshop som är starten på er utveckling inom försäljning.
Alla företag ska inte ha säljare men alla företag måste sälja sina tjänster eller produkter. Vi
ser till att ni får bästa möjlig förutsättningar för att lyckas. Vill du lyckas?
Varmt välkommen till myohliv!
!!
Välkommen!
© myohliv AB 2014
Download