Begära bankreferens

advertisement
KONFIDENTIELLT
SVENSKA FÖRETAG AB
Namn
Avdelning
Postadress
123 45 ORT
ÅÅÅÅ-MM-DD
Telefon
Mobil
Fax
E-post
012-34 56 78
010-456 78 90
012-34 56 77
[email protected]
Mottagande Företag AB
Att.
Avdelning
Postadress
234 56 ORT
Kreditansökan från Företag X
Ovanstående bolag har efterfrågat kredit för en fast order, som skall
betalas med X kronor per månad. Bolaget har uppgivit er bank som
referens.
Vi är tacksamma om ni kan ge oss er uppfattning om bolaget kan klara
ett sådant åtagande.
Er information kommer att behandlas konfidentiellt.
Med vänlig hälsning
Namn
Titel
Företagsnamn
AFFBET08 Utgåva 01 2000.05 www.signon.se
Download