Förslag på hur materialet Koll på cannabis kan användas

advertisement
Här följer några förslag på hur materialet
Koll på cannabis kan användas. Välj det
upplägg som passar dig/ er bäst eller
skapa ett eget!
1. Small-
tidsåtgång 20- 30 min
2. Medium-
tidsåtgång 50- 60 min
3. Large-
tidsåtgång 80- 90 min
4. En halv dags utbildning/workshop
5. En hel dags utbildning/workshop
Download