Föreläsning inkl. workshop om

advertisement
Föreläsning inkl. workshop om djurkommunikation
Jag heter Susanne Svensson, är djurkommunikatör sedan ca. 25 år tillbaka och
håller föreläsningar i ämnet, främst för föreningar men även för privata sällskap
på minst 20 personer.
Föreläsningen tar ca. 2 timmar och inkluderar även en workshop för att man
lättare själv ska kunna komma igång och öppna sitt sinne för kommunikation
och förstå djurens värld. Föreläsningen vänder sig främst till deltagare 16+.
Föreningar har möjlighet att söka bidrag för den här typen av föreläsningar. De
flesta föreningar brukar gå in och söka stöd för halva kostnaden och sedan
betalar medlemmen resterande belopp av deltagaravgiften själv.
Varmt välkommen att kontakta mig och lyssna på en inspirerande föreläsning
om kommunikation och kärleken till våra djur.
Inspirationskonsult Susanne Svensson
Mobil 0709-218022
Mail: [email protected]
Pris: Från 200 kr/person
www.inspirationskonsult.se
Download