PO-verksamheten i Skåne

advertisement
Verksamhetsansvariga Personligt Ombud
6 oktober 2015
Osby
Båstad
Örkelljunga
Ängelholm
Östra Göinge
Höganäs
Perstorp
Åstorp
Helsingborg
Hässleholm
Bromölla
Klippan
Bjuv
Kristianstad
Svalöv
Höör
Landskrona
Eslöv
Hörby
Kävlinge
Lomma
Burlöv
Staffanstorp
Lund
Sjöbo
Malmö
Tomelilla
Svedala
Skurup
Vellinge
Trelleborg
Ystad
Simrishamn
Kommuner med PO
29 kommuner i Skåne har verksamhet med PO
15 har verksamhet i egen regi (2 kommuner
delar på ett ombud)
14 kommuner anlitar den ideella föreningen
PO-Skåne som utförare
Statistik från verksamheten
Antal klienter 31 december 2014: 654
Varav kvinnor: 373 Män: 281
Antal nya klienter under 2014: 607
Varav kvinnor: 321 Män: 286
Prioriteringar
Samlad bedömning av behovet med utgångspunkt
från förordningen
Vid väntetid kan ombuden ge stöd akut ex. när någon
• är i akut behov av psykiatrisk vård
• har barn
• är hemlös eller
• löper risk att förlora sin bostad
Orsaker till kontakt, kvinnor
1. Ekonomiska frågor
2. Förbättra kontakt med
myndigheter/nätverk
3. Etablera kontakt med hjälpinsatser
4. Psykologiska/emotionella/vardagsstöd
5. Försäkringskassan
6. Bostadssituationen
7. Juridiska frågor
8. Arbetes-/sysselsättnings-/studiefrågor
9. Anhörigsituation
Orsaker till kontakt, män
1. Ekonomiska frågor
2. Förbättra kontakt med
myndigheter/nätverk
3. Etablera kontakt med hjälpinsatser
4. Psykologiska/emotionella/vardagsstöd
5. Arbetes-/sysselsättnings-/studiefrågor
6. Försäkringskassan
7. Bostadssituationen
8. Juridiska frågor
9. Anhörigsituation
Systemfel
• Brist på läkare inom psykiatrin. Svårigheter att få
kontakt med läkare. Bristande kontinuitet påverkar
såväl behandling som bemötande.
• Bristande tillgänglighet inom socialtjänsten,
krångliga ansökningsblanketter och bristande
förståelse för målgruppens särskilda behov
• Brist på samverkan mellan främst psykiatri och
socialtjänst är ett problem. Ex upprättas inte
individuella planer när det behövs.
Ledningsgrupp
• Styrgrupp/ledningsgrupp/samverkansgrupp
• Möts 2-4 gånger per år
• Ökat antal kommuner samverkar
• Svårt att få med:
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och
landstingets primärvården
• Bjuds patient-brukar- och anhörigorganisationer in?
Dagens program:
13.00 Välkomna, Presentationsrunda
Länsstyrelsen och Socialstyrelsen informerar
14.00-14.15 Fika och mingel
14.15- 14.45 Workshop 1 -Operativa uppdrag
14.45 -15.00 Reflektion och återkoppling workshop
15.100-15.30 Workshop 2 –Strategiska uppdrag
15.30- 15.45 Reflektion och återkoppling workshop 2
15.45-16.00 Avslutning
Länsstyrelsens uppgift
• Beslutar om statsbidrag
• Rekvirerar medel och betalar ut
• Tar emot kommunernas redovisningar, 15 januari
• Bistår Socialstyrelsen i uppgiften att följa upp, stödja
och utveckla verksamheten
• Lämnar underlag till Socialstyrelsens uppföljningar
och årliga lägesrapport
• Lämnar redovisning till Socialstyrelsen, 1 mars
• Lämnar plan till Socialstyrelsen för hur verksamheten
ska stödjas och utvecklas under det kommande året
Önskemål?
Download