Förskolans kvalitetsdag 2012 ”Lärandets under” Måndagen den 21

advertisement
Förskolans kvalitetsdag 2012
”Lärandets under”
Måndagen den 21 maj klockan 17.00–19.00
Medborgarhuset, Eslöv
Utställningar och workshops
av personal från förskolor i Eslövs kommun
med syfte att visa hur barn erövrar
nya kunskaper, upplevelser och erfarenheter
Program
Tid
Sal
Föreläsning/Workshop
17.00-17.30
B
Modersmål, vad hände när undervisningen
försvann
Workshop med personal från Häggebo förskola
17.30-18.30
A
Kronprinsessa eller lillebror – så påverkas
lärandet av placering i syskonskaran
Föresläsning av Jörgen Larsson, avdelningschef för
Resursavdelningen, och Ingela Roxenby, psykolog på
Barn och elevstödsenheten
17.30–18.00
C
Kunskap om kulturmöten som förutsättning för
lärande
Föreläsning av Sara Kuseta, förskollärare på Bergabo
förskola
18.00-18.30
B
Surfplattan en lustfylld omväxling
Workshop med personal från Aspebo förskola
18.30-19.00
D
Geocaching
Workshop med personal från Trollet och Nätverket för
utomhuspedagogik
Under kvällen bjuds våra besökare på kaffe och kaka.
Utställningar
Utställare
Ämne
Alebo
Eslöv 100 år med förr och nu tema
Aspebo och AV Syd/
Smartboard
Barn och
fritidsprogrammet
Bergabo
Visning av smartboard och dess funktioner
Motorisk träning genom lek och dans
Backabo
Språkutveckling i modersmål och svenska med hjälp av
sagor
Lärandets under
Dannemannen
Grön flagg – Livsstil och hälsa
Fridebo
Fördjupningscirkel i
naturvetenskap
Förskoleforum
Skrattets och rörelsens betydelse för hälsan,
koncentrationen och lärandet.
Dokumentation från fördjupningscirkeln + workshops med
olika experiment (ej anmälan)
Förskoleforum.se
Häggebo
Modersmålsstöd - vad hände när undervisningen försvann?
Kluringen
Pedagogiska rum – aktivt arbete med pedagogiska miljöer
Kommunal
De 9 intelligenserna
Kunskapshuset
Från idé till verklighet
Lindebo
Sagotering med bilder och sagor
Lärarförbundet
Litteratur för förskolan
Lönnebo/Bokebo
Bifrost som arbetssätt
Munkebo
Inflytande via valtavlor
Naturgruppen på
Västers förskolor
Norrebo
Konstruktion utifrån den fyra elementen
Nätverket för
utomhuspedagogik
Picasso
Utepedagogik – oändliga möjligheter
Trollet
Geocaching
Västerbo
Staden omkring oss
Åkerbo
Föräldrasamverkan
Ängabo
Vatten – en djupdykning i ett projekt
Delaktighet utifrån barnets intresse
Lärande genom icke-verbala språk
Download