finansiella nyckeltal

advertisement
FINANSIELLA NYCKELTAL
-
-
Genom att utnyttja relationstal (nyckeltal) kan man mäta
förändringar i företagets finansiella ställning, betalningsförmåga
på kort och lång sikt, och lönsamhet
relationstal innebär att två tal sätts i förhållande till varandra
man kan jämföra ett företag under flera perioder
man kan jämföra olika företag
De vanligaste nyckeltalen
1. Ekonomisk ställning
Kassalikviditet - förmåga att återbetala kortfristiga skulder. Borde
vara ca 1.
Likvida medel
Kortfristiga skulder
Balanslikviditet - står kassalikviditet nära. Är intressant för företag
med lager med hög omsättningshastighet
Ett bra mått 2
Likvida medel +
Varulager
Kortfristiga skulder
Soliditet - företagets förmåga att klara sig genom ekonomiska kriser.
50 % är ett bra tal
Eget kapital x 100
Total kapital
2. Lönsamhet
ROI-visar avkastning på investerat kapital
Vinst x 100
Investerat kapital
Vinstmarginal – visar hur stor del av omsättningen som blir kvar som
vinst
Vinst x 100
Omsättning
1
2
Download