Nyckeltal 2011

advertisement
Nyckeltal 2011
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
Bakgrund och resultat 2010
Laget runt – definitionen av nyckeltalen
Resultatdiskussion
Ideer om framtiden
Rapportering 30 mars 2012
Nyckeltal 2011
Bakgrund
- Det finns en efterfrågan från kunder, politiker
mm om att vi skall kunna jmf och utveckla våra
verksamheter
- De nyckeltal som fanns tidigare för jmf inom
MoH var usla
Nyckeltal 2011
MC i Sth län genomförde ett första projekt 2008
för bättre nyckeltal
Syfte ”att lära av varandra”, effektivisering,
kvalitetshöjning
- Ekonomiska nyckeltal
- Handläggningstider
- Nyckeltal för kvalitet ?
Nyckeltal 2011
2011 blir den 4e mätningsomgången
15 av 26 kommuner rapporterade avseende 2010
– förhoppningen från MC är att antalet
deltagande kmn skall öka
Kvalitetssäkring, frågor och synpunkter på
nyckeltalen, frågor om framtiden – skäl till detta
möte
Nyckeltal 2011
Handläggningstider
6 kmn har rapporterat resultat för 2010
Vad beror detta på?
Behövs förändringar?
Blanketterna?
Idéer om fortsättning
Hur ska projektet fortsätta?
Samma som tidigare?
Utökning jmf med SBA – finansiering
Är era hemkommuner beredda att betala för att
bredda projektet?
Nyckeltal 2011
Rapportering 2011
Henrik skickar ut mallen för rapportering till
samtliga kmn – mallen något förändrad
Uppgifterna skall vara Henrik tillhanda senast den
30 mars 2012
[email protected]
Download