Nordnets Presentation

advertisement
ÅRSREDOVISNING
Årsredovisningen, innehåller:
Förvaltningsberättelse:
Övergripande beskrivning av verksamheten. Vad som har hänt under året, vad
de tror kommer ske etc.
Resultat
Resultaträkning:
Sammanställning över årets Intäkter och Kostnader för att se om företaget
gått med vinst eller förlust.
Balansräkning:
Beskriver företagets Tillgångar och hur de är finansierade (Skulder).
Kassaflödesanalys:
Beskriver företagets Inbetalningar och Utbetalningar.
Revisionsberättelse:
Där revisorerna som godkänner rapporten lägger till deras syn på
verksamheten.
Företaget
Kassaflöde
H&M - Koncernens Resultaträkning
Visar om företaget tjänar pengar
Bruttoresultat:
Intäkter från försäljning - Produktionskostnad för
dessa varor/tjänster
Rörelseresultat:
Kostnader i samband med försäljning,
personalkostnader, administration, butikskostnader
Finansresultat:
Företagets lånekostnader, eller intäkter från
investeringar.
Resultat
(MSEK)
H&M - Koncernens Balansräkning
(MSEK)
Tillgångarna / hur de finansierats (Skulder)
Anläggningstillgångar
Tillgångar för stadigt bruk, lång sikt.
Omsättningstillgångar
Tillgångar att omsätta inom kort, pengar, varulager etc
-----------------------------------------------------------------------------
Eget Kapital
Aktieägarnas pengar i företaget
Skulder
Externa skulder
Företaget
H&M - Koncernens Kassaflödesanlys
(MSEK)
Visar förändringar i likvida medel
Löpande verksamhet
Försäljning, kundfodringar, kortfristiga skulder och lager
Investeringsverksamhet
Förvärv av anläggningstillgångar och andra typer av investeringar
Finansieringsverksamhet
Emissioner, långa lån, utdelningar
Kassaflöde
Fem år i sammandrag
NYCKELTAL
Nyckeltal H&M - Vinstmått
Vinstmått
Vinst / Eget kapital
(Return on Equity)
Formel
H&M 2016
Nettovinst
20 898 / 58 049 = 36%
Eget Kapital
Ytterligare att fördjupa sig:
Return on Asset (ROA) - Vinst i förhållande till Totalt kapital
Return on Capital Employed (ROCE) (Rörelseresultat+Finansiella intäkter) i förhållande till Sysselsatt
kapital (EK+Räntebärande skulder+minoritetsägande)
Nyckeltal H&M - Kursmått
Kursmått
Formel
Price/Earnings
(P/E Tal)
Price/Sales
(P/S Tal)
Price/Eget kapital
(P/Ek Tal)
H&M 2016
Aktiekurs
260 / 12,63 = 22
Vinst per aktie
Aktiekurs
260 / 102 = 2.55
Försäljning per aktie
Aktiekurs
260 / 32.7 = 7.94
Eget kapital per aktie
Värdering med P/E tal
Står för Price/Earnings:
Alltså hur mycket man betalar för årets Vinst per aktie.
Högt P/E:
Brukar betyda tillväxtföretag. Företaget har inte
mycket vinst idag utan vi är beredda att betala ett
högt pris för den framtida vinsten.
Högre risk
Lågt P/E:
Brukar betyda mognare företag.
Svenska börsen ligger kring 15-20 över tiden.
Stabilare och lägre risk.
Vinst per aktie
Nyckeltal H&M - Utdelningsmått
Utdelningsmått
Formel
H&M 2016
Aktieutdelning per aktie
9,75 / 260= 3,5%
Direktavkastning
Aktuell aktiekurs
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards