Finansiell ställning

advertisement
2017-02-11
Finansiell ställning
EKONOMIUTBILDNING DEL 3
1
2017-02-11
1 000
3 000
800
2 400
600
1 800
400
1 200
200
600
0
-200
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-600
-400
-1 200
-600
-1 800
Överskott (tkr)
Underskott (tkr)
Eget kapital (tkr)
Resultat (tkr)
Salt 2008-2016
Eget kapital (tkr)
2
2017-02-11
Finansiell ställning
•
Beskrivs av förhållandet mellan tillgångar, skulder och
eget kapital i balansräkningen.
•
Balansräkning: redovisning på balansdagen över
organisationens samtliga tillgångar, skulder, eget
kapital samt ställda panter och ansvarsförbindelser.
3
2017-02-11
Finansiell ställning
•
Tillgång: resurs som generar inflöde av ekonomiska
fördelar.
•
Skuld: förpliktelse som genererar utflöde av
ekonomiska fördelar.
•
Eget kapital: utgörs av skillnaden mellan tillgångar och
skulder.
4
2017-02-11
Matematiska definitioner
•
•
•
5
2017-02-11
Soliditet
•
•
Andel (%) eget kapital
å
•
Nyckeltal för finansiell styrka
•
Långsiktig förmåga att tåla underskott
6
2017-02-11
Max. soliditet (100 %)
Tillgångar 100
Eget kapital 100
7
2017-02-11
Stark soliditet (60 %)
Eget kapital 60
Tillgångar 100
Skulder 40
8
2017-02-11
Svag soliditet (20 %)
Eget kapital 20
Tillgångar 100
Skulder 80
9
2017-02-11
Ingen soliditet (0 %)
Tillgångar 100
Skulder 100
10
2017-02-11
Negativ soliditet (-33 %)
Tillgångar 60
Skulder 80
Eget kapital -20
11
2017-02-11
2 000
100%
1 500
75%
1 000
50%
500
25%
0
Soliditet (%)
Eget kapital (tkr)
Eget kapital 2016-2020
0%
2016
2017
2018
2019
-500
2020
-25%
Eget kapital (tkr)
Undre gräns (tkr)
Soliditet (%)
12
2017-02-11
Detaljbudget 2017
För vilka kostnadsbärare ska Salt
öka intäkter
och/eller
minska kostnader?
13
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards