Ekonomisk sammanställning och kostnadsfördelning för

advertisement
2014-08-22
Ekonomisk sammanställning och kostnadsfördelning för
Beroendecentrum i Norrbotten
Beräkningen utgår ifrån 12 platser för beroendevård och 4 platser för
tillnyktring.
Personal
Total kostnad
Landstingets
andel
Kommunernas
andel
Omvårdnadspersonal
24,0;
socialtjänstspecialister
2,0; paramedicin 2,0;
enhetschef 1,0; läkare
1,5; administration 1,0.
Ob, jour, handledning,
intern och extern
utbildning
18 862 tkr
Totalt 31,5 personal
16 515 tkr
2 347 tkr
Verksamhetskostnader;
läkemedel, lab,
förbrukningsmaterial
mm
1 000
1 000
Övriga kostnader; mat,
tvätt transporter,
förbrukningsmaterial
1 240
1 105
135
OH, hyra mm
3 515
2 939
575
Total kostnad
24 617
21 559 (88%)
3 057 (12%)
Total kostnad för Beroendecentrum: 24 617 tkr varav 21 559 tkr belastar
landstinget (88 %) och 3 057 tkr belastar kommunerna (12 %).
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards