Utveckling och lönsamhet i vård/omsorgsbranschen

advertisement
Utveckling och lönsamhet för privata utförare
Monica Renstig, Women's Business Research Institute
Utveckling och lönsamhet
Går det att leva på och utveckla skola, vård- och
omsorgsföretagande?
Utvecklingen av antalet företag
Delbransch
Särskilda boenden
1997
2003
2006
331
500
623
138
248
464
1 644
3 300
3 680
343
722
851
Öppna sociala insatser
t ex hemtjänst o assistans
Förskolor
Friskolor
Avser enheter för förskolor och skolor
Så mycket omsätter företagen
Medianvärden, 2006
0-9
10-49
50-
Delbransch
Samtliga
anställda
anställda
anställda
Särskilda boenden
10 462
1 478
11 703
46 082
Öppna soc.
Insatser
T ex hemtjänst o
assistans
2 600
1 267
7 669
38 958
Förskolor
1 700
1 566
7 457
30 777
Friskolor
9 012
2 782
12 025
44 405
Uppgifterna kommer från SCB:s FAD-databas och omfattar såväl AB, som stiftelser, ekonomiska föreningar
och enskilda näringsidkare , tex EF, HB o KB.
Omsättningen per anställd har ökat
Avser medianföretaget , tkr
672
700
630
601
600
565
513
500
400
462
450
363
423
378
341
1997
300
2003
202
2006
200
100
0
Särskilda
boenden, omsorg
Öppna sociala
insatser
Förskolor
Friskolor
Rörelsemarginalen 2006
Rörelseresultat/omsättning
Delbransch
Särskilda
boenden
Öppna sociala
insatser
Förskolor
0-9 anställda
10-49
anställda
50- anställda
Samtliga
7%
5%
7%
6%
9%
4%
4%
6%
3%
2%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
Friskolor
Uppgifterna kommer från SCB:s FAD-databas som även inkluderar enskilda näringsidkare.
Vad anser företagarna om lönsamheten?
Särskilda boenden o hemtjänst
Mycket god
God
Dålig
Mycket dålig
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Går det att leva på hemtjänstverksamhet?
13 kundvalsföretag verksamma i Nacka, endast AB, årsredovisning 2006
12 av 13 drivs av en kvinna. 5 av 13 drivs av kvinna med utländsk bakgrund.
Företag
Omsättning
Anställda
Rör.marg
Genomsnittlig lön
Reg.år
A
12506
54
7.64
132 tkr
2005
B
12668
43
neg
186 tkr
2000
C
9476
25
2.92
216 tk
1995
D
9883
21
4.96
264 tkr
1998
E
5981
14
3.09
250 tkr
2005
F
3200
12
1.13
124 tkr
2005
G
5166
12
10.43
261 tkr
2002
H
5909
10
23.52
287 tkr
2002
I
2044
5
26.96
177 tkr
2006
J
2237
5
neg
171 tkr
2004
K
2672
5
11.86
236 tkr
2004
L
121
1
neg
50 tkr
2006
M
7
0
neg
0 tkr
2005
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards